Communiceren is een boodschap overbrengen van A naar B. A is de zender, hij zendt de boodschap naar de ontvanger B. Goede communicatie betekent dat de zender de boodschap zodanig naar de ontvanger kan zenden, dat de ontvanger de boodschap precies begrijpt zoals de zender bedoeld heeft. Het beeld dat we echter steeds meer voorgeschoteld krijgen, is dat mensen mededelen wat ze willen en dan verwachten dat hun verzoek direct wordt ingewilligd. En als zij niet direct hun zin krijgen, volgt de bedreiging. Er wordt niet gecommuniceerd, maar de ander je wil opgelegd. Bij echt communiceren neem je contact op met de ander omdat jij je hart wil luchten of om elkaar feedback of duidelijkheid te geven. Jouw houding, dus de manier waarop jij jezelf presenteert is hierbij van groot belang. Alles wat je doet, wat je zegt, wat je niet zegt en niet doet is een manier van communiceren. 

Een blik in de wereld laat zien dat er steeds minder wordt gecommuniceerd, men eist en pakt door middel van geweld. Israël versus Palestijnen, Rusland/Oekraïne, China/Taiwan, Zuid Korea tegen Noord Korea, Libië, de Nederlandse boeren, kortom overal in de wereld probeert men door middel van geweld de ander zijn wil op te leggen. Men denkt dat problemen kunnen worden opgelost met agressie en geweld. Op zo’n manier komt er geen oplossing, integendeel wordt er een nare sfeer gecreëerd en letterlijk veel kapot gemaakt. Zeer beangstigend is dat men steeds minder rekening houdt met kinderen, bejaarden en zieken. Een mensenleven is niets meer waard.

In Suriname gaat het langzaam ook de kant op van eisen en dreigen. Tijdens de vorige regering was de angst in de samenleving tastbaar. Niemand durfde te klagen. De huidige regering zaait geen angst en staat open voor dialoog dus durven de mensen nu wel hun grieven te uiten. 

Dit is prima, alleen is het jammer dat men nog niet heeft geleerd om effectief te communiceren. Ze hebben nog niet geleerd dat je meer en sneller je doel bereikt door in dialoog te gaan. Het is van het grootste belang dat men zich bewust is van de manier waarop er wordt gecommuniceerd. Dus hoe gedraag jij je, hoe presenteer jij jezelf, wat is je grondhouding? Is jouw doel herrie schoppen, onrust veroorzaken, intimideren, de regering je wil opleggen of ben je echt op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. 

Normaal wil men door te communiceren iets bereiken of een boodschap overbrengen. Misschien wil je dat de ontvanger iets doet, of dat hij jouw mening deelt. Of misschien wil je de ontvanger enkel zo goed mogelijk informeren, zodat hij zelf een mening kan vormen. 

Van belang is HOE de boodschap wordt overgebracht.  Neem bijvoorbeeld de Organic groep. Deze heeft het vanaf het begin verkeerd aangepakt. In plaats van eerst te gaan praten, zijn ze eerst de straat op gegaan om herrie te schoppen. Toch heeft de president hen een luisterend oor gegeven en mogelijkheden geschapen om in dialoog te gaan. Terwijl de president nog bezig is met de dialoogvoering, kondigen ze aan dat ze weer de straat op gaan. Door dit gedrag laten ze zien dat het hun niet gaat om een oplossing van de zogenaamde problemen maar om onrust te zaaien. De samenleving vraagt zich af wat ze willen, wat hun doel is. Ik denk zo langzamerhand dat hun doel is om deze regering af te zetten. De vraag is of dit hun eigen initiatief is of als ze handelen in opdracht van kwaadwillenden en ervoor worden betaald. Jammer dat men niet verder nadenkt, welke problemen er hiermee voor ‘t land zouden kunnen worden gecreëerd.  

Mensen vergeten dat hun gedrag altijd zichtbaar is, zelfs als je niets zegt. In de praktijk betekent dit dat de ander zich een indruk vormt van jouw persoonlijkheid op basis van jouw verbale en non-verbale communicatie. Dus dat je houding, je gebaren, je mimiek, je lichaamshouding en je toonzetting van invloed zijn op de indruk die de ander van je krijgt. Zowel bij de zender als de ontvanger, vindt dus gedragsverandering plaats. Hoe beschaafder jouw gedrag, hoe meer kans je hebt op een goed gesprek met een goed resultaat. Hoe jij je gedraagt en hoe je met anderen communiceert, bepaalt hoe anderen op je reageren. Door efficiënt te communiceren, zorg je ervoor dat je het doel bereikt dat je wilt bereiken. Jouw eigen gedrag en communicatie heeft namelijk erg veel invloed op een goed gesprek en ook welke indruk de samenleving van je krijgt. De samenleving kan je zien als een irritante herrieschopper of als een volwassene die op een fatsoenlijke manier iets positiefs wil bereiken.                                                                                                

Lopen schreeuwen en eisen dat je eis direct wordt ingewilligd, is niet de juiste manier. Daarom is het erg belangrijk om te leren om effectief te communiceren. Dan bereik je jouw doel met veel minder moeite, zonder geschreeuw en kabaal.       

Het is gemakkelijk om de regering de schuld te geven van jouw situatie. Het is echter productiever om de hand in eigen boezem te steken en te achterhalen wat jijzelf ook fout hebt gedaan. Ik hoop dat Suriname aan andere landen zal laten zien dat wij het verschil maken.

If you keep blaming something or someone else for your problems, you will never learn why problems come your way.

Josta Vaseur

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.