Het hoeft geen verder betoog dat deze gedachten, c.q. leuzen geen enkele grond en betekenis hebben in onze multiculturele samenleving. Wij hebben als rechtgeaarde Surinamers altijd in harmonie en in vrede met elkaar geleefd. Ook de acculturatie is goed op gang gekomen, alsook de gemengde huwelijken. Als men praat over een eventuele eenheid onder bepaalde groepen, dan heeft het geen…

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.