De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Zoals de leider is zo zullen de volgelingen zijn.”

Als leiders goed zijn, zullen zijn volgelingen goed zijn, en als leiders corrupt zijn, zullen zijn volgelingen ook corrupt zijn.

Sommigen denken dat met leider slechts een staatshoofd wordt bedoeld. Met leider wordt bedoeld een ieder die ondergeschikten onder zijn hoede heeft; kan dus zijn leider van een land, regering, bedrijf, organisatie, gezin etc.

De volgende wiskundige formule zal worden toegepast in het gezegde van de Profeet Mohammed:

als a = b volgt hieruit dat b = a.

zo leider (a) = zo volgelingen (b), hieruit volgt:

zo volgelingen (b) = zo leider (a)

Het aangehaalde gezegde geeft aan een top-down relatie en indirect een down-top lijn. In het eerste geval sijpelt corruptie van boven naar beneden, en in het tweede geval wordt corruptie beneden geïnitieerd, waarbij er hulp ingeroepen wordt van boven (zie bijv. Koran 2:188 inzake het omkopen van hooggeplaatse personen zoals rechters en regeerders).

Leiders en hun volgelingen zijn dus geen twee waterdichte entiteiten; ze kunnen elkaar vrijelijk positief of negatief beïnvloeden.

De boodschap is, dat corruptieve praktijken aangepakt moeten worden niet alleen bij regeerders, maar tegelijkertijd bij alle lagen van de bevolking; dus in alle ’slagaders’, ‘aders’ en ‘haarvaten’ van de samenleving.

Tot besluit nog een gezegde (hadith) van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem): “Er zijn drie groepen van mensen. Als ze goed zijn, zal het goed gaan met de mensen (samenleving); en als ze slecht zijn, zal het slecht vergaan met de mensen: (die drie groepen zijn) de religieuze leiders, de rijken (kapitalisten) en de regeerders.”

Ahmad Jhawnie
In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.