Het leven op de bodem van de oceaan is minder talrijk dan gedacht, waardoor de totale hoeveelheid leven op aarde drastisch lager komt te liggen

Dat schrijft een Duits-Amerikaans consortium deze week in PNAS.

De hoeveelheid leven wordt in de wetenschap vaak aangegeven met de hoeveelheid gebonden koolstof, een essentieel scheikundig element dat in al het levend materiaal voorkomt. Eerdere berekeningen gingen uit van 1000 miljard ton gebonden koolstof.

Dertig procent daarvan zou zich bevinden in eencelligen op de bodem van de oceaan, 55 procent in landplanten.

Uit het nieuw onderzoek in PNAS blijkt echter dat er geen 300 miljard ton koolstof op de bodem van de oceaan leeft, maar slechts 4 miljard. Dat komt omdat de oceaanbodem een stuk voedselarmer is dan eerder gedacht en daardoor minder leven huisvest.

Bij eerdere berekeningen van de hoeveelheid leven op de bodem van de oceaan werden boringen gedaan vrij dicht bij de kust, waarna de gevonden hoeveelheid leven doorgetrokken werd naar de hele oceaan. Kustbodems zijn echter vaak voedselrijker dan elders, waardoor er te hoge getallen uit de berekeningen rolden.

De Duitsers en Amerikanen in dit onderzoek boorden op plaatsen die meer afgelegen waren en vonden dat er hele oceaanbodems waren die nauwelijks leven bevatten. Doorberekend concludeerden zij dat er een derde minder leven op aarde is dan eerder gedacht.

(nu.nl)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.