Live nieuws en radio streams uit Suriname!

EBS worstelt met jarenlange achterstallig onderhoud landelijk elektriciteitsnetwerk

Door verouderde infrastructuur, jarenlang achterstallig onderhoud en een steeds stijgende vraag naar elektriciteit, blijft het voor de Energiebedrijven Suriname (EBS) een uitdaging om in deze behoefte te voorzien. Het elektriciteitsnet moet meegroeien met het verzorgingsgebied dat zij bedient. Tijdige uitbreiding en upgrade zijn daarom van eminent belang.

Nieuwe woningbouwprojecten, kantoren en fabrieken komen er steeds bij, allemaal met hun gewenst vermogen die gefaciliteerd moet worden. Uitbreiding en upgrade van het elektriciteitsnet zijn daarom een continu en kapitaalintensief proces.

Oorzaken stroomonderbrekingen

Stroomonderbrekingen kunnen gepland of ongepland optreden. Een geplande onderbreking gebeurt bij onderhoudswerkzaamheden, of bij grid uitbreidingen wanneer nieuwe klanten op het netwerk worden aangesloten. Deze werkzaamheden gebeuren volgens planning en worden via de media, op social media of middels poortbriefjes vooraf gemeld aan de klanten. Indien er grote afnemers (bedrijven) in het gebied voorkomen wordt individueel contact opgenomen met de bedrijven om de storing door te geven.

De EBS pleegt elke inspanning om bij uitvoering van geplande werkzaamheden er voor zorg te dragen dat de verbruiker zo min mogelijk last ondervindt. Naast de meldingen die vanuit het bedrijf naar de klanten gaan wordt bij de planning zoveel als mogelijk rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen uitgeschakeld worden.

Gepland onderhoud komt bijna dagelijks voor vanwege de grootte van het netwerk. Maandelijks worden er tussen de 20 en 30 onderhoudsjobs uitgevoerd in de diverse wijken.

De EBS worstelt met jarenlang achterstallig onderhoud van het landelijk elektriciteitsnetwerk. Op sommige plaatsen heeft de infrastructuur haar economische en technische levensduur reeds lang overschreden. De steeds maar groeiende vraag naar elektriciteitsaansluitingen voor zowel huishoudens als grootverbruikers heeft geleid tot overbelaste lijnen en onderstations. Dit resulteert in transmissieverliezen en een verhoogd aantal spanningsklachten. De overbelaste lijnen bieden weinig tot geen mogelijkheden tot omleiding bij storingen en werkzaamheden.

Het tweede type onderbreking dat ook voorkomt is de ongeplande onderbreking (storingen) en is het gevolg van een storing in een deel van het netwerk. In deze gevallen is het niet mogelijk om de verbruiker vooraf te melden. Enkele veelvoorkomende vormen zijn van ongeplande onderbrekingen zijn, schade veroorzaakt door derden, weersomstandigheden (bliksem en rukwinden) en diefstal. Deze vorm van onderbrekingen ligt buiten de invloedsfeer van de EBS en zorgt vanwege het plotseling of onaangekondigd voorkomen hiervan extra ongerief bij onze klanten.

In het EPAR-netwerk (het elektriciteitsnetwerk dat de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Para beslaat) registreert de EBS in de afgelopen 9 maanden, 8.500 storingen die zijn veroorzaakt door een van deze bovengenoemde factoren. Hiervan is een groot deel te wijten aan technische mankementen die veelal het resultaat zijn van jarenlang achterstallig onderhoud en vervangingen die niet tijdig konden worden gepleegd vanwege een gebrek aan de nodige financiële middelen.

IDB financieringsprogramma

Als eerder aangegeven is de EBS in de afgelopen jaren vanwege haar gebrekkige cashflow niet in staat geweest om uit eigen middelen de nodige uitbreidingsinvesteringen te doen om de stijgende vraag naar energie te kunnen bijbenen.

Om haar elektrisch infrastructuur te optimaliseren zijn er binnen de IDB en CDB financieringsprogramma’s enkele belangrijke upgrade en expansieprojecten opgenomen. Deze zullen niet alleen de huidige groei accommoderen, maar zorgen ook voor een betere flexibiliteit bij het omleiden van de belasting tijdens storingen en onderhoud zodat de klant binnen korte tijd toch van elektriciteit kan worden voorzien.

Zo is in 2012 een eerste leningsovereenkomst gesloten tussen de Overheid en de IDB voor het financieringsprogramma “Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service”.

De recente upgrade van het onderstation Maretraite dat deel uitmaakt van dit financieringsprogramma heeft in totaal bijna USD 5 miljoen gekost. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer dan het drievoudige van het huidig aantal aansluitingen te accommoderen. Maar gelet op de sterke groei van de vraag naar elektrische energie in dit gebied is het te voorzien dat binnen niet al te lange tijd een nieuw onderstation moet worden gebouwd aan de Ringweg om deze sterke groei te kunnen accommoderen.

CDB “Power Project”

Een van de grootste leningen gesloten tussen de Surinaamse Overheid en een financiële instelling, in dit geval de Caribbean Development Bank (CDB), zal ertoe bijdragen dat de EBS in staat zal zijn om vijfnieuwe onderstations te bouwen o.a. aan de Ringweg, Vijfde Rijweg, Leiding en Van Petten Polder.

Daarnaast zullen ook drie onderstations een upgrade ondergaan. Deze zijn Substation J (Achter het Regeringsgebouw), Substation D (Kwattaweg Naast Majella) en Substation Clara (te Nw. Nickerie).

Verder zal ook de bouw van twee transmissielijnen ter hand genomen worden met name de 13 km, 69 KV transmissielijn van Substation D ( Kwattaweg Majella) naar Substation Vijfde Rijweg en de 14.6 km of 33 KV transmissielijn van Substation Clara naar Substation CCN (Van Pettenpolder).

De civiele werkzaamheden voor de upgrade van onderstation Kwatta zijn momenteel in afrondende fase. Als onderdeel van dit project wordt o.a. het onderstationsgebouw vernieuwd alsook de 33 kV schakelinstallatie. Het budget bedraagt USD 2.3 miljoen en in december 2018 moet de oplevering een feit zijn.

Verbruikers in de omgeving Kwatta zullen na deze upgrade een betere stroomkwaliteit ervaren en zullen er minder storingen optreden als gevolg van achterstallig onderhoud en achterstallige upgrades.

Met de uitvoering van al deze projecten zal geleidelijk de betrouwbaarheid van kritische infrastructuur van belangrijke loadcenters in het landelijk elektriciteitsnetwerk significant verbeterd worden. Ook zal er, als gevolg van deze investeringen, in de toekomst voldaan kunnen worden aan de toenemende vraag naar energie in deze gebieden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.