door: Johan Donner

PARAMARIBO – De stichting Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) acht zich genoodzaakt om een eigen klassendeler te hanteren, om de kwaliteit van het onderwijs op deze bijzondere scholen gewaarborgd te kunnen garanderen. Deze scholen zullen dus de door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) vastgestelde klassendeler van 40 niet toepassen.

Mildred Demon, directeur van de stichting EBGS onderwijs benadrukt dat niet in alle gevallen de voorgeschreven overheidsklassendeler kan worden gehanteerd, omdat veel lokalen van de EBGS-scholen simpelweg te klein zijn. Het lag in de bedoeling dat de scholen de leerlingen zouden accommoderen, waarbij na de bouw van extra leslokalen een herverdeling van de klassen zou plaatsvinden.

De centrale registratie van leerlingen, die nog geen school hebben gevonden is de afgelopen week hierdoor volledig geëscaleerd. Intussen heeft het Minov bekend gemaakt dat ze alle leerlingen toch zal kunnen onder brengen op een school.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.