Vicepresident Ashwin Adhin heeft tijdens een persconferentie benadrukt dat het plan van aanpak voor Ornamibo een duurzaam karakter heeft. Hij heeft samen met andere regeringsvertegenwoordigers en actoren die betrokken zijn bij het beheersen van de situatie te Ornamibo het plan gepresenteerd op zijn kabinet.

De gespecialiseerde eenheden zijn drukdoende de brand te bestrijden. Om de driehonderd meters worden er vanuit de Parakreek kanalen gegraven om het water zo dichtbij mogelijk van de brandhaarden te krijgen. Van daaruit zal vervolgens het water gepompt worden voor de bluswerkzaamheden, zegt brandweercommandant Radjen Jakhari.

Deze methode zal gehanteerd worden om de brand effectiever te blussen.
Het ontstaan van de branden is te wijten aan rapers die vuur steken op de vuilstortplaats om kabels die koper bevatten te verbranden. Er is daarom gesproken met ongeveer achttien rapers.

Om ervoor te waken dat er niet opnieuw brand wordt gestoken is besloten de rapers voorlopig geen toegang te bieden tot de vuilstortplaats. Het gebied is daarom afgebakend door militairen en de politie.

Het plan van aanpak heeft ook een preventief karakter. In dit kader zal het gebied toegankelijker gemaakt worden, om in geval van calamiteiten, sneller te kunnen optreden. De infrastructuur zal ter hand worden genomen. Er zal aan de achterzijde van de vuilstortplaats een krater worden aangelegd om vuil op een duurzame manier op te slaan.

Er liggen ook plannen ten uitvoer, die te maken hebben met het recyclen van afval en het ontwikkelen van hernieuwbare energie middels afvalverwerking.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.