Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855 n.Chr.) vermeldt in zijn Musnad (een boek met verzameling van Overleveringen van de Profeet Mohammed, vzmh) dat Abdullah bin Amr bin Al-’As het volgende vertelde. “Terwijl wij rondom de Profeet (Mohammed) zaten te schrijven, werd hem gevraagd: “Welke van deze twee steden zal als eerste worden veroverd (door de Moslims): Constantinopel of Rome?” Hij (de Profeet Mohammed) antwoordde: “De stad van (keizer) Heraclius (nl. Constantinopel) zal als eerste worden veroverd.” Constantinopel – het huidige Istanboel in Turkije – was het centrum van het Oost- Romeinse of Byzantijnse Rijk en Rome het centrum van het West-Romeinse of Heilige Roomse Rijk. Constantinopel werd in 1453 ingenomen door de Moslims onder leiding van de Ottomaanse sultan Mehmet de Tweede. Het Byzantijnse Rijk hield toen op om te bestaan. Uit de hierboven geciteerde woorden van de Profeet Mohammed kunnen worden afgeleid, dat de Moslims zullen doordringen tot in het hol van de leeuw: Rome met het Vaticaan, het hart van het Christendom. Mijn zeer hartgrondige dank gaat uit naar de mensen van de ‘Linkse Kerk’ (socialisten, sociaal-democraten etc.) die de sluipende islamisering van het Westen vergemakkelijken door de rode loper te hebben uitgerold voor de Moslims middels massa-immigratie. Twee keren werd de Islam verdreven uit Europa: uit Andalusië (Spanje) en uit Wenen (Oostenrijk). In zijn maiden speech zweert ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, de zelfbenoemde kalief, de verovering van Rome te zullen leiden. Om daarbij verzekerd te zijn van de steun van de Moslims wereldwijd, heeft hij hen opgeroepen zo spoedig mogelijk te emigreren naar de door hem gestichte Islamitische Staat. “……als u hieraan vasthoudt, zult u Rome veroveren en de wereld bezitten, zo Allah het wil”, zei de kalief tot slot. Bron: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5913-isis-leider-wil-rome-veroveren [Hebben de staatshoofden van de landen aangesloten bij de Islamitische Organisatie voor Coöperatie (OIC) inmiddels hun eed van trouw al afgelegd in handen van kalief Abu Bakr al-Baghdadi?] Ik schat dat tegen het jaar 2050 (1950 + 100) de islamisering van Europa heel erg ver gevorderd zal zijn. Sir George Bernard Shaw (Iers toneelschrijver, socialist en theatercriticus, 1856-1950) zei: “Indien een godsdienst de kans maakt om over Engeland, neen (over) Europa, te regeren binnen de volgende honderd jaren, dan kan het Islam zijn…..” Thilo Sarrazin, ex-bestuurder van de Duitse Centrale Bank, heeft een boek geschreven getiteld ‘Duitsland schaft zichzelf af’, waarin hij scherp uithaalt naar de moslim-immigratie in Duitsland. Naar analogie van de woorden van G.B. Shaw had de titel beter dit kunnen zijn: ‘Duitsland, neen Europa, schaft zichzelf af’. Noot: - ‘Driemaal is scheepsrecht’ betekent: als iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel. - kalief is de paus, president en generaal van de moslimwereld Ahmad Jhawnie ‘al-Bewakufi’ (de Dwaze)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.