Door Johan Donner

PARAMARIBO – Het bestuur van de Bond Belangbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) is bijzonder verheugd om juist vandaag 1 oktober 2012, de internationale ‘Dag van de Oudere Personen’, een heel goede boodschap te brengen voor de senioren burgers van ons land.

Het bestuur kan thans mededelen dat de besprekingen met het miniserie van Binnenlandse Zaken en het Pensioenfonds, een nieuwe positieve fase zijn ingegaan dank zij de bijzondere bijstand die is verkregen van de Vaste Commissies van Binnenlandse Zaken en Financiën van De Nationale Assemblee.

De BBGO heeft sinds haar oprichting als één der belangrijkste doelen op zich genomen om te komen tot een welvaartvast pensioen voor de overheidsgepensioneerden.

Tijdens de recente bespreking met de genoemde commissies werd het besluit genomen dat partijen in vergadersessies met elkaar moeten komen tot een model om de achtergestelde groepen alsnog in te passen in het welvaartvast systeem.

Het ziet er naar uit dat partijen elkaar dicht genaderd zijn en de mogelijkheid van een doorbraak ligt dan ook binnen handbereik.

Het bestuur van de BBGO feliciteert ten slotte alle oudere personen, in het bijzonder de overheidsgepensioneerden, met deze door de wereldgemeenschap gecreëerde bijzondere dag.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.