De wijze waarop ouders invulling geven aan de opvoeding van kinderen is onder andere ook bepalend voor de mate van hun latere succes. Mensen worden geboren met een vrije wil. Reeds vroeg zien wij al bij baby’s een boze reactie als ouders ze iets te eten geven wat zij niet lekker vinden. De baby die nog niet veel kan heeft dan weinig keuze. De volwassene drukt zijn wil door.

Dan hebben wij de dreumes of de peuter die op ontdekking uit gaat en de wereld om zich heen verkend. Sommige peuters in o.a. Nederland willen niet meer dat ouders helpen om hun jas of schoen aan te doen. Ze worden boos en huilen als ouders niet ingaan op hun verzoek en wederom behulpzaam zijn. Ouders ontnemen het kind zo leermomenten en dit werkt stagnerend in hun pogingen zelf te ontdekken gedurende de verschillende ontwikkelingsfases.

Ouders kunnen soms ook heel dominant zijn in de wijze waarop zij kinderen opvoeden. Zij willen het nadenk werk voor kinderen doen en het enige wat het kind mag doen zijn de ideeën en wensen van ouders uitvoeren. Dit lukt soms als je een kind hebt dat erg timide en volgzaam is. Als je een kind hebt dat vrij assertief is, kun je behoorlijk wat tegengas verwachten. Deze kinderen zijn de weri ede’s, waar wij het vaak over hebben, want wij zijn ook heel goed in het geven van een stempel aan elkaar. ‘ Yu ede weri’, zeggen wij dan, maar wat zal er in zo’n kopje omgaan als het kind zo vaak moet aanhoren ‘ fa eng ede weri’.

Mensen leren het beste van eigen ervaringen, zo ook kinderen. Als wij geen vertrouwen hebben in kinderen of hen altijd willen behoeden voor falen, doen zij geen eigen ervaringen op. Zo creëren wij papegaaien die op dictaat van ouders in actie komen en geen zelfbewuste kinderen die hebben leren nadenken over hun handelen. Dan komt de tijd dat het kind volwassen wordt en zelfstandig moet laten zien wat hij geleerd heeft. Onzekerheid, twijfel, weinig tot geen zelfinzicht in eigen kunnen slaan toe bij kinderen die te beschermd en voor gedicteerd zijn opgevoed. Zij vragen dan vaak naar bevestiging of hebben hulp nodig omdat het moeilijk is om zelfstandig keuzes te maken.

Ook op relationeel vlak blijkt dat kinderen die vaak door ouders uit de brand geholpen zijn niet erg zelfredzaam zijn en moeite hebben met een eigen meningsvorming. Als het goed gaat in de relatie dan is er niets mis, maar als het minder gaat dan beginnen de huilbuien, onmacht over wat te doen, want ze hebben niet geleerd om problemen zelf op te lossen. Hier sluipt dan ook de bemoeienis van ouders in relaties binnen, waardoor je als partner het gevoel hebt dat je een verhouding met partner en ouders hebt. Het totaal pakket dus! Wij kennen de scenario’s van lievelingskinderen die nooit losgelaten worden door ouders en die soms bijna ook beslissingsbevoegheid van het kind krijgen in hun relatie met een man of vrouw. Een vorm van ‘efu ju lobi a okro, ju mu lobi a siri tu’.

Ouders drukken in de latere beroepskeuze van het kind ook nog hun stempel. Soms pakt het goed uit, vaak ook niet. Hun wil is dan wet en het kind kiest de studierichting die de ouder goed vindt. “Je grootvader was advocaat, jij moet ook advocaat worden’, terwijl het kind het liefst automonteur wordt. Het kind wil naar de Technische school, ouder zegt “nee Mulo, Techo is voor domme mensen”.

Een ieder heeft zijn eigen belevingswereld. Mijn dochter zei rond haar 3e jaar dat zij later kunstenares zou worden, toen princes, daarna kapster en uiteindelijk wil zij psycholoog worden. Zij is in haar adolescente fase. Ook deze keuze kan nog veranderen.

Het dominant handelen in de opvoeding kan doorbroken worden door meer in gesprek te gaan met kinderen en waar mogelijk een middenweg te kiezen. Meer rekening houden met de kwaliteiten en talenten van kinderen kan ertoe leiden dat zij doen waar zij goed in zijn en dat geeft meer succes en voldoening.

Het leven vereist van mensen een constant denkproces in hoe wij handelen en welke keuzes wij maken.

Peggy Anijs

p.anijs@chello.nl

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.