De Partij voor Democratie en Ontwikkeling(DOE), wil dat iedereen in Suriname vooruitgang boekt. Daarom zal de partij speciale aandacht besteden aan jongeren bij wie het op school niet gelukt is, maar die het komend schooljaar wel succesvol willen zijn. Zo staat in een persbericht van de politieke partij.

DOE organiseert daarom een tweedaagse workshop in verschillende wijken voor jongeren van 13 tot en met 20 jaar die het afgelopen schooljaar niet succesvol hebben afgerond. De periode is 17 tot en met 28 september steeds van 09:00 – 14:00u. Via de media zullen de exacte locaties nog worden doorgegeven. Het thema is : It’s not how good you are, but how good you want to be!

Ouders hebben aangegeven dat jongeren het moeilijk hebben om te accepteren dat ze geen succesvol schooljaar hebben gehad. Sommigen kunnen niet eens aangeven hoe het zover is gekomen. Voor sommigen is het alsof ze in een diep gat zijn gevallen, waar ze niet meer op eigen kracht uit kunnen komen. Dit, omdat ze voor de tweede of derde keer de klas moeten over doen, laat DOE weten.

De resultaten op sommige schooltypes zijn bedroevend. Er zijn gevallen be kend waar iets meer dan de helft van de studenten voor de tweede keer hetzelfde leerjaar moet over doen.

DOE wil een bijdrage leveren om deze jongeren voor te bereiden op een succesvol schooljaar:

Wie dat echt wil, kan succesvol zijn. Samen nadenkend komen jongeren vast wel tot de conclusie dat zij, hoe minimaal ook, ooit eerder successen hebben gekend. Ook zullen aan ouders tips gegeven worden hoe zij hun kinderen in dit proces blijvend kunnen ondersteunen.

Werkwijze:

- Allereerst wordt gekeken naar de schoolhistorie; naar kansen en bedreigingen en hoe de jongere daarmee is om gegaan. Er wordt geoefend om in de toekomst hiermee te dealen. Er zal gewerkt worden aan de attitude (houding). Vragen die samen beantwoord moeten worden zijn: welke hulp is nodig en waar is die te vinden. Er wordt ook samen gewerkt aan een succesplan.

- Extra aandacht voor communicatie:

• Het communiceren met en het  ‘empoweren’ van jezelf? Dit, om te voorkomen dat tijd en aandacht verkeerd geïnvesteerd wordt.

• Waarom, hoe en wanneer communiceren met ouders, de leerkracht en collega’s op school.

• Waarom en hoe communiceren met vrienden en kennissen?

- Motivatie, Emotie en Algemene planning

Vragen die hierbij aan de orde komen: Hoe omgaan met eigen issues Hoe omgaan met maatschappelijke issues. Wat bereiken en hoe daar te komen.

- Ook sporten staat op het programma.

Het ligt in de bedoeling van DOE om deze activiteit niet eenmalig te laten plaatsvinden maar een blijvend karakter aan te verbinden. Ook wordt er gewerkt aan een structuur om de jongeren en hun ouders te blijven volgen, zo meldt DOE tot slot.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.