PARAMARIBO- De grootste openlucht vuilnisbelt van Zuid-Amerika, Jardim Gramacho in Rio de Janeiro is – na 34 jaar – op 3 juni 2012 gesloten. Dagelijks werd ongeveer 9000 ton aan afval gedumpt. In een van onze plaatselijke dagbladen schreef een columnist over deze ‘Gramacho’ die uitgroeide tot een plek waar ongeveer 1700 mensen, catadores genoemd, werkten. Een enorme  industrie.

De Staat zal hen compenseren en ze krijgen begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Brazilië laat door het sluiten van deze vuilnisbelt zien dat men ernst maakt met het verbeteren van het milieu. Er zal een fabriek voor het verwerken van het afval op deze plek, die vlak naast het belangrijkste vliegveld van Rio ligt, worden opgezet. Het feit dat op 20 juni in Rio Janeiro een VN-conferentie over het milieu begint, heeft ongetwijfeld een extra duw gegeven aan dit besluit.

De kritische vraag die Suriname zich vandaag mag stellen: Hoe is het met de verwerking van ons afval gesteld? De minister van Openbare Werken en Verkeer heeft op 7 april 2011 verklaard dat de vuilophaal verzelfstandigd zal worden en dat burgers voor deze dienst zullen moeten betalen. Tot nu toe draagt de overheid alle kosten. Hij pleit voor een nieuwe aanpak welke uiteindelijk ook moet leiden tot scheiding van afvalsoorten. Dat zal volgens hem bij wet moeten gebeuren, wat ook opgaat voor het vuilaanbod, zo staat in een persbericht van De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE).

Inmiddels zijn wij alweer ruim een jaar verder, maar duidelijke informatie over de te volgen stappen ontbreekt. Het afvalprobleem is een wereldprobleem. Landen als St. Maarten worstelen al lange tijd hiermee. Dit werd bij het grotere publiek bekend via een tv documentaire. Het blijkt, dat op St Maarten alle alval op een verlaten eiland wordt gestort, wat een tikkende tijdbom is geworden. Het is te verwachten dat vervuiling van de zee, stranden, koralen e.d. niet lang op zich zal laten wachten evenals het uitbreken van allerhande ernstige ziekten.

Kritische vragen die DOE aan alle instanties die betrokken zijn bij het milieu wenst te stellen zijn:

Wordt het dumpen van vuil aan de elementen van de natuur overgelaten? Wanneer zal er een strikte scheiding van het opgehaald vuil komen c.q. een verantwoorde wijze van verwerking / verbranding?

Bij DOE bestaat niet de indruk dat er met voortvarendheid hieraan gewerkt wordt. Een oproep om het tij te keren, mede in navolging van Gramacho in Rio, is nu meer dan gerechtvaardigd.

Daarom een oproep aan de Ministeries van Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en ATM waar o.a. het NIMOS onder ressorteert en alle andere instanties die betrokken zijn bij deze materie om gezamenlijk de handen ineen te slaan en mogelijk werken aan de volgende voorstellen:

- Binnen 5 jaar het opzetten van een milieupark voor het innen van gescheiden afval: chemicaliën, hout, plastic, ijzer, pc afval, batterijen e.d.. Die kunnen ook gerecycled worden en na terugwinning verkocht of hergebruikt worden. Voor kennis en kunde hieromtrent kan gebruik gemaakt worden van Brazilië maar ook Nederland (Rotterdam/Amsterdam). Dat lost in een keer het ophalen van vuil in heel Suriname logisch op.

- Binnen 5 jaar verbrandingsovens in Marowijne, Paramaribo en Nickerie op te zetten voor kundige en slimme afvalverwerking. Deze zijn er momenteel slechts voor medisch afval in de districten Nickerie, Paramaribo en Sipaliwini. Suriname kan mogelijk tegen betaling afval van Frans Guyana en Guyana verwerken.

- Milieutechnologie zou zowel aan onze Universiteit als op het NATIN als belangrijke onderwijsopleidingen op dit vlak, veel meer aandacht moeten krijgen. Dat zal ongetwijfeld ook leiden tot een beter beleid t.a.v. de goudwinning waar nog steeds van het moordend kwik gebruik wordt gemaakt. De plannen van de overheid om te komen met een school of Mining is in dit opzicht toe te juichen. DOE pleit echter wel voor koppeling aan duurzame en milieuvriendelijke technieken/technologieën voor exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, zodat de schadelijke effecten daadwerkelijk verminderen, aldus De DOE.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.