Door Johan Donner

PARAMARIBO – De oppositionele eenmansfractie van de politieke partij DOE in het parlement heeft naar aanleiding van de politieke beschouwingen in het parlement nogmaals haar mening kenbaar gemaakt dat de regering ernst moet maken met de aanname en naleving van een anti-corruptiewet.

GFC verneemt van Carl Breeveld dat volgens zijn partij de anti corruptiewet er nu met alle ernst moet komen.

“Er wordt gezegd dat er al veel wettelijke mogelijkheden zijn om corruptie te bestrijden. Dat klopt. Maar belangrijk is, vooral de rol van de klokkenluiders. Deze moeten onbevreesd hun verhaal kunnen doen.”

“De overheid kan namelijk niet in haar eentje corruptie bestrijden. Essentieel is dat de stem van de anonieme slachtoffers wordt gehoord.”

Net zoals democratie een zaak is die slechts tot wasdom komt als alle actoren optimaal mee kunnen doen, is het ook met het voorkomen en tegengaan van corruptie. Vooral in onze kleine samenleving is het van belang dat de klokkenluiders worden beschermd.”

Aldus Carl Breeveld, die verder van mening is “dat corruptie niet slechts met woorden en geschrijf wordt bestreden, maar vooral met de ‘DAAD’. Zonder de daad is al het andere nutteloos gepraat”.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.