PARAMARIBO- Gender en Politiek is prioriteit op de agenda van de huidige voorzitter van DNA en De Nationale Assemblée geeft aan gendergelijkheid in de politiek derhalve hoge prioriteit. In samenwerking met de UNDP worden er op 27 en 29 juni 2012  enkele meetings gehouden waarbij “gender en politiek” de basis vormt. Deze activiteiten zijn het vervolg op de eerder gehouden ronde tafel betreffende “Gender en Politiek” van 15 februari 2012.

Bij de tweede ronde tafel zal er meer aandacht besteed worden aan Wettelijke quota voor vrouwen in de politiek. Vrouwen van verschillende politieke partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om de samenleving in De Nationale Assemblée (DNA) toe te spreken en hun mening te geven met betrekking tot dit stuk.

Dit punt komt tevens voor in het Institutioneel Versterkingsplan van DNA, dat in samenwerking plaats vindt met de UNDP.

Op 27 juni zullen er drie presentaties gehouden worden over dit onderwerp. Drs. Henna Guicherit zal ingaan op het nationaal perspectief met de nadruk op de stand van zaken op dit gebied in Suriname. De overige twee experts, de heer Vincent Alexander, bestuurskundige uit Guyana en Anna Laura Gusta Rodriguez  socioloog uit Argentinië, zullen ingaan op de regionale ervaringen bij het instellen van wettelijke quota voor de participatie van vrouwen bij  verkiezingen.

Op donderdag 28 juni a.s. zal in het verlengde van deze activiteit door de Stichting Projecta aan het publiek de mogelijkheid worden geboden te discussiëren over dit thema en zullen de bovengenoemde inleiders tevens het woord voeren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.