Assembleelid Rashid Doekhie had gisteren weer last van zijn aanvallen,  waardoor hij alweer als een vreemd persoon politiek probeerde te voeren, door in het parlement zaken aan te halen waar hij totaal geen verstand van heeft, met de bedoeling om weer negatieve aandacht te krijgen.

Wij weten dat het geen nut heeft om met Doekhie in discussie te treden, omdat hij ons anders zal trekken naar zijn bedenkelijk niveau en ons dan zal verslaan met zijn evaring op dat laag niveau.

Wij voelen ons wel verplicht om het volk zowel Doekhie van de juiste informatie te voorzien hoe zaken daadwerkelijk zitten met betrekking tot het bejaardentehuis Rust en Werk, die de Pertjajah Luhur uit haar humaniteit aan de bejaarden van het district Nickerie heeft geschonken.

Doekhie heeft in het parlement verklaard dat het bejaardentehuis veel te hoge tarieven hanteert, dit ondanks Sozavo het bejaardentehuis subsidiёert, en de oudjes op zo’n manier dus financieel worden uitgebuit.

Verder stelt hij dat er diensten in de zorginstelling worden verricht door ondeskundigen.

Onderstaand plaatsen wij alle feiten over het bejaardentehuis in Nickerie, feiten die Doekhie willens en wetens verdraait.

-Het bejaardentehuis Rust en Werk biedt momenteel aan 18 senioren onderdak; niet alleen aan mensen die op Somohardjo lijken, maar de etniciteit is divers.

Deze senioren kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: de groep die nog mobiel is en de groep die bedlegerig is en helemaal aangewezen is op de hulp van de 4 verpleeghulpassistenten die in dienst zijn van het tehuis en maandelijks SRD 650 verdienen, niet een riant bedrag.

-Maandelijks geeft de eerste groep senioren een bijdrage van SRD 350 en de tweede groep SRD 450 voor de extra zorg die ze mogen genieten. Dus die mensen  betalen echt geen SRD 525 zoals in het parlement is aangegeven door Doekhie.

-Dit opvangcentrum geniet ook geen financiёle subsidie van het ministerie van Sozavo. Wel wordt het tehuis bewaakt door iemand die door  Sozavo is uitgeleend. Verder  is de keukenhulp ook in dienst van het onderhavige ministerie, maar na 15.00 uur tot 7.30 uur werkt ze  op overuur basis  en toucheert een bedrag van SRD 300 maandelijks.

-Andere kosten waarvoor het tehuis ook moet opdraaien zijn: 1. aanhuur van 5 bedden speciaal bestemd voor bedlegerigen  ά SRD 75 voor de eerste 3 maanden  en daarna SRD 30 maandelijks, 2. electra en water maandelijks SRD 600,  3.bij ziekte of afwezigheid invallerskosten SRD 250,  4. voeding SRD 500, 5. toiletartikelen en handschoenen voor verpleeghulpassistenten SRD 150, 6. transport naar en van het ziekenhuis en onvoorziene uitgaven SRD 300.

-De mensen die in de zorginstelling werken zijn deskundigen met een degelijke opleiding achter de rug. Een van hen is een uitgeleende kracht van het Dankerscentrum en de 4 anderen hebben een opleiding genoten in de bejaardenzorg.

-Laten wij u vooral informeren dat dit bejaardentehuis GEEN subsidie van Sozavo geniet. Er wonen in Nickerie ook barmhartige burgers die het bejaardentehuis een warm hart toedragen en waar zij kunnen een donatie leveren om te helpen aan het voortbestaan van dit tehuis.

-De senioren genieten hier goede zorg en gezonde maaltijden aangepast aan hun gezondheidssituatie.

-Verder biedt dit tehuis jaarlijks stage plekken aan zowel verpleegkundige studenten van het Covab als van SAO.

Beste lezers, wij hopen u van voldoende informatie te hebben voorzien betreffende het wel en wee van de bejaardentehuis in Nickerie. Wij vragen Doekhie ook beleefd om met de CLAD, Sozavo of de PG te komen om een onderzoek te starten naar dit tehuis.

Soetimin Marsidih, parlementariёr PL Nickerie
Lucia Kasanpawiro- Sanoesi, leidinggevende Rust en Werk

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.