“Aanpakken deze gokhuizen is daadwerkelijke armoedebestrijding”

Het voorstel gedaan door de districtscommissarissen (dc’s) dat zij niet meer dan vijf betting- ofwel gokkantoren per district willen hebben wordt ondersteund door het Assembleelid Radjendre Debie van de VHP. Hij is ook van mening, dat het gokken nadelige effecten heeft op het gezinsleven en ook de ontwikkeling van het land.

Hij legt middels een voorbeeld van het ressort Jarikaba uit, welke invloed gokken heeft op het besteedbare inkomen van de gezinnen.

“Het ressort Jarikaba in het district Saramacca telt ongeveer 6.000 inwoners. Een onderzoek van mij heeft uitgewezen, dat er in het ressort 8 bekende betting of gokhuizen operationeel zijn en volgens mijn informatie gaat er per gokhuis per dag gemiddeld plusminus SRD 40.000 om. Voor de volledigheid wijs ik erop dat in het weekend dit bedrag hoger ligt.”

“Op dagbasis betekent dit 8 maal SRD 40.000 en dit komt neer op SRD 320.000 per dag en op basis van 365 dagen per jaar, kom je op een bedrag van SRD 116 miljoen en 800 duizend, dat alleen in het ressort Jarikaba met een inwonersaantal van 6.000 wordt vergokt. De aantallen winnaars en verliezers zijn mij niet bekend, maar uit de praktijk blijkt dat er ongeveer 70 tot 80 procent verliezers zullen zijn.”

Debie vraagt zich af, hoeveel miljard er dan niet landelijk wordt vergokt via deze gokhuizen.

“De Deken van de dc’s heeft aangegeven wat de nadelige gevolgen dit heeft op het gezinsleven. De uitvoering van het herstelprogramma conform de IMF-overeenkomst heeft geleid tot een enorme koopkrachtdaling bij de gezinnen.

Het ressort Jarikaba is een agrarisch gebied en het uitoefenen van tuinbouw is arbeidsintensief. Op elk eind van de dag wil men voor de verrichtte arbeid uitbetaald worden. Wat opvallend is dat de meesten, nadat ze hun loon hebben ontvangen, eerst een bettingkantoor aandoen. En in bepaalde gevallen komen ze de volgende dag niet aan het werk, als ze eventueel gewonnen hebben.”

Volgens Debie worden dagelijks miljoenen en op jaar basis miljarden aan het gezinsinkomen onttrokken of wel vergokt. “Terwijl het geld juist hard nodig is, in deze zeer moeilijke tijd voor de gezinnen. Met de al zeer moeilijke situatie voor de gezinnen trekken deze gokhuizen een dubbele wissel op het gezinsinkomen.

Het volk dient beschermd te worden, vooral in deze tijd, tegen deze als paddenstoelen verrijzende gokhuizen.”

Het Assembleelid stelt daarom, dat het aanpakken van deze gokhuizen daadwerkelijke armoedebestrijding betekent. Hierover merkt Debie op: “De aanpak van dit fenomeen in de samenleving, is gelijk aan het in het leven roepen van een sociaal vangnet. Als wij dit niet fundamenteel aanpakken, gaat elke vorm van sociaal vangnet naar rijk vangnet”, aldus  Debie.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.