Bridgetown (Barbados) – Een delegatie onder leiding van het DNA Lid Henk Ramnandanlal participeert momenteel in een regionale workshop getiteld: “The Impact of New Technologies in the Transformation of the Legislative Branch: From Awareness, to Planning, to Action” (De invloed van nieuwe technologie in de transformatie van de wetgevende macht: van bewustwording, naar planning tot actie). Deze workshop wordt gehouden van 30 mei 2012 tot vrijdag 1 juni 2012 in Bridgetown, Barbados.

De Verenigde Naties, via haar Global Centre for ICT in Paliament, de Inter-American Development Bank (IDB), en de Caraïbische Center for Administratieve Ontwikkeling (CARICAD) hebben gezamenlijk deze regionale workshop georganiseerd. De bedoeling hiervan is om een gelegenheid te creëren voor de landen van de regio om het gebruik van nieuwe technologie in het parlementair werk te bespreken en de rol die Informatie en Communictie Technologie (ICT) kan spelen in het betrekken van de bevolking bij dit werk. Aan deze workshop doen er 14 CARICOM landen mee die van gedachten wisselen en hun ervaringen delen met elkaar.

Zoals De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname, heeft het parlement van elk van deze landen assistentie gekregen bij het schrijven van een Strategische ICT Plan voor hun parlement. Vervolgens zijn de parlementen aan het werk gegaan en hebben inmiddels ICT toepassingen geïmplementeerd om het parlementair werk te ondersteunen. Als onderdeel van dit proces heeft DNA inmiddels een nieuwe website gelaunched op www.dna.sr en apparatuur geïnstalleerd om nieuwe ICT toepassingen mogelijk te maken.

De workshop is verdeeld over drie dagen, waarbij vanaf de tweede dag alle aanwezige parlementen de gelegenheid zullen krijgen om een presentatie te geven van de huidige situatie in hun parlement met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologie, welke ICT strategieën gepland zijn en hoe zij denken deze te implementeren. DNA Lid Henk Ramnandanlal zal tijdens een van deze sessies van presentaties de plenaire panel voorzitten.

De Nationale Assemblée heeft onder leiding van DNA Voorzitter drs. Jennifer Simons voorgenomen om nieuwe technologie toe te passen om de belangrijkste processen van het parlement effectiever in te richten en transparanter te maken voor de samenleving. Daarnaast is het van belang om de samenleving van eenduidige en actuele informatie te voorzien. Om hiertoe te geraken is het de bedoeling dat de gepresenteerde ervaringen en ideeën van andere landen meegenomen worden om sommige ervan in de Surinaamse situatie toe te passen. Voorts is het de bedoeling om financiële mogelijkheden te inventariseren die de participerende internationale organisaties bieden om ICT toepassingen binnen parlementen als onze DNA te financieren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.