Door Johan Donner

PARAMARIBO- De Nationale Assemblee neemt morgen de veel belovende ontwerpwet houdende de vaststelling van het Huisvestingsplan voor de periode van 2012 tot en met 2017 (Huisvestingsplan 2012 – 2017) in behandeling.

In de Commisie van Rappoteurs (CvR) hebben zitting: de leden A. Misiekaba (Vz), R. Randjietsingh ,T. Vishnudatt, P. Kensenhuis,  H. Ramnandanlal, C. Breeveld, M. Djojoseparto, R. Asabina en M. Bee.

Volgens de nieuwe wet zal de overheid zal geen actieve rol meer spelen in het bouwen en toewijzen van woningen, maar slechts voorwaarden en faciliteiten scheppen ten behoeve van huisvestingsinitiatieven.

Er komt ook een Huisvestingsautoriteit die voortaan een toezichthoudende, adviserende en monitorende taak zal hebben over de uitvoering van het huisvestingsbeleid. Het zal ook als beroepsinstantie fungeren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.