Een bekendmaking vanuit het Commissariaat Wanica Zuid-Oost dat in collectief verband met districtscommissarissen is besloten om de sluitingstijden in enkele branches naar de samenleving te communiceren,meldt onder andere: 

“Gebleken is dat het Korps Politie Suriname bij de uitoefening van hun werkzaamheden, wordt geconfronteerd met diverse zaken, waardoor niet adequaat kan worden opgetreden.” 

Vandaar dat de sluitingstijden zijn aangepast. Voor de branches: eet- en drinkgelegenheden (bars en restaurants) van maandag tot donderdag is de opening tot 23.00 uur. In het weekend tot 02.00 daaropvolgend. Voor supermarkten geldt dit dagelijks tot 22.00 uur. Voor worststands geldt ook een tijd tot 22.00 uur. Carwashes zullen volgens het bericht tot 21.00 uur open mogen zijn. 

Dagblad Suriname vroeg de eigenaar van Dream Café, Ronny Phalad, om een reactie en deze zegt in een eerste reactie dat hij in het weekend zich al houdt aan de tijd van 2.00 uur in de ochtend. Zijn bezorgdheid uit hij over de openingstijden door de weeks. De ondernemer zegt dat openingstijden door de weeks zeker tot 01.00 zouden moeten gelden. “In het weekend vind ik 02.00 goed, maar door de weeks is 23.00 te vroeg, benadrukt Phalad. Tot slot wijst hij op de achteruitgang van de inkomsten. “Zeker met twintig procent ga je inkomsten derven”, merkt de ondernemer op.

Reactie districtscommissaris Goelaman

De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Mohamed Goelaman, wijst op de tijden in de vergunningsvoorwaarden en die wijzen op 23.00 uur voor de horeca plaatsen door de weeks. De districtscommissaris spreekt van een “gedoogbeleid dat door de jaren heen is ontstaan”. Daarbij noemt hij supermarkten in woonwijken die soms tot in de ochtenduren open blijven. Hij geeft aan dat mensen hieraan gewend zijn geraakt, maar dat de ordehandhavers zien dat de criminaliteit stijgt.

“En de politie weet niet wie op zo een laat tijdstip nog op straat is, de mensen hangen dan nog voor de winkels. Het is oncontroleerbaar voor de politie.” De districtscommissaris licht verder toe, dat de maatregel in collectief verband is genomen om de politie te helpen om te kunnen werken aan het herstel van de orde en rust. Vandaar dat is gekozen om zaken als bars en restaurants door de weeks tot 23.00 uur open te laten. “En in de weekends tot 02.00 uur.”

Verboden

Hij zegt dat het voor supermarkten ten strengste is verboden om stoelen en banken voor de deur te plaatsen zodat mensen kunnen zitten. “Ze krijgen een vergunning waarbij men moet kopen en op een andere plek moet gebruiken. Ook bij de bar moet je in de bar gebruiken en niet buiten de bar”, licht Goelaman toe. Daarom haalt hij aan, dat de parkeerplaatsen van winkels niet zijn bestemd om luidruchtige muziek te draaien en om te drinken. “De mensen moeten erop voorbereid zijn dat hierop zal worden gecontroleerd.” Hij wijst nog op de verantwoordelijkheid van de winkeliers. “Tenslotte zijn zij ook verantwoordelijk voor een stuk ordehandhaving voor hun gebouw. Zij kunnen de mensen aanspreken en als dat niet helpt kunnen zij de politie bellen voor assistentie.”

Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo

Robbin Roemer, voorzitter van de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, begrijpt dat de overheid de criminaliteit wil indammen en wijst naar de openingstijden die gekoppeld zijn aan de vergunningsvoorwaarden. Maar, hij wijst ook op het karakter van het uitgaanscentrum van Paramaribo, ook in het kader van toerisme ontwikkeling. Hij merkt op “dat er meer verzorgingsgebieden zijn die zorgen voor een stuk vertier en opvang, maar het kan nooit zo zijn dat het voor overlast zorgt aan de Surinaamse gemeenschap”. 

Ten aanzien van het feit dat ondernemers verantwoordelijk zouden zijn voor wat er voor de deur van hun winkel gebeurt, reageert Roemer als volgt” “De verantwoording kan nooit bij een ondernemer zijn. Want als zij niet meer voor de deur van de winkel kunnen hangen, dan gaat men naar een servicestation.” Roemer noemt twee voorbeelden waar alles aan is gedaan om dit te voorkomen, maar de mensen bleven komen. “Dus uiteindelijk is het de politie die moet optreden tegen deze groepen, want je kan niet verwachten dat de winkelier de mensen moet wegsturen. Want dat is ook gevaarlijk en kan voor agressie zorgen.”

RB

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.