Districtscommissasris(dc) Jerry Miranda

De onderhandelingen tussen het districtscommissariaat van Para, het verenigingsbestuur van plantage Onoribo en de Suralco over de plantage Onoribo duren voort. Hoewel de zaak voor een groot deel is opgelost, wil districtscommissasris(dc) Jerry Miranda zo min mogelijk in de pers hierover praten.

Erfgenamen van de plantage Onoribo hebben recentelijk hun misnoegen geuit over diverse asfpraken die de Suralco niet zou zijn nagekomen.

Miranda zegt dat het probleem al 50 jaar speelt. Hij is ingenomen met het feit dat de maatschappij bereid is met het bestuur en de erfgenamen te zoeken naar een oplossing. Dit is de reden waarom zaken buiten de media om worden afgehandeld. De gesprekken duren volgens Miranda voort.

De bewoners zijn ontevreden over de toestand waarin woningen en recreatiemogelijkheden in Onverdacht en Dorp-Oost zijn achtergelaten. Zij zijn van oordeel dat het verenigingsbestuur die zouden kunnen gebruiken voor onder andere recreatiedoeleinden. De meeste woningen staan er ook vervallen bij. De erfgenamen vinden dat zij in aanmerking zouden moeten komen voor de woningen.

(edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.