door Robin Rosario

PARAMARIBO – GFC Nieuws verneemt van een bestuurslid van de bond bij de Surinaamse Waterleiding maatschappij (SWM) dat de directie en de bond een akkoord hebben bereikt. Partijen gaan mee met het eindvoorstel van de Bemiddelingsraad (BR) voor geheel Suriname.

Ingaande 1 augustus worden de salarissen verhoogd met 12% en krijgt het personeel een lumpsum van SRD 1.250. De BR had vorige week dit voorstel al gedaan maar de RvC van de SWM was het er niet mee eens en floot de directie terug. Nu gaat zij toch akkoord met het voorstel.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.