Met verbazing zegt Wierin Bishesar, directeur Sahara nv/Sranan-Alesie, het bericht in de media”Het Rijstorgaan komt met een richtprijs van SRD 66,50 p/baal natte padie” te hebben vernomen.

Bishesar is stakeholder in de sector en vraagt zich af welke gronden hieraan ten grondslag hebben gelegen tot de vaststelling van deze richtprijs. “In hoeverre zijn de verwerkers/exporteurs hierbij geraadpleegd.Voor zover hem bekend is dit helemaal niet gebeurd”, aldus een passage uit een perscommuniqué van Bishesar.

Met de richtprijs van SRD 66,50 p/baal natte padie komt de exportprijs voor Cargorijst uit op USD 550,-p/Mton en de witte rijst op USD 650,-p/Mton terwijl de huidige wereldmarktprijs voor de Cargorijst USD 420,-p/Mton is en de witterijst USD 520,-p/Mton.

Bishesar: “Beter zou zijn indien het Rijstorgaan de totale oogst opkoopt en deze laat verwerken bij de verwerkers voor de export. Weliswaar moeten de verwerkers vergoed worden voor het export klaarmaken van de rijst. Naar mijn mening zullen alle verwerkers hierbij hun volle medewerking verlenen”. Het is voor Bishesar onbegrijpelijk dat het Rijstorgaan op deze manier paniek zaait onder de stakeholders in de rijstsector.

“Op 25 januari 2014 stond nog  te lezen”Sital verwacht geen stijging opkoopprijs natte padie en gaf een richtprijs van SRD 55,-per baal natte padie. Verder vermelde de heer Sital dat de export niet noemenswaardig was toegenomen, integendeel het was tot stilstand gekomen. Ook beaamde de heer Sital dat de verwerkers hoge kosten en schulden maken bij de banken”. Derhalve is Bishesar verwonderd hoe de heer Sital binnen een maand draai van 180 graden is gaan maken.

Hij vraagt zich dan ook af of Sital met de rijstsector politiek is gaan bedrijven(stemmingmakerij ). “Indien Sital direct onder het Kabinet van de President ressorteert en dan ook nog tegenstrijdige bekendmakingen doet, veroorzaakt hij veel paniek vlak voor de oogst onder de stakeholders”. Bishesar hekelt deze handeling van Sital. “Deze handeling heeft hij steeds gedaan vlak voor de oogst binnengehaald moest worden en bovendien op basis van ongegronde argumenten”.

Volgens Bishesar dient de opkoopprijs gerelateerd te zijn aan de wereldexport van rijst aangezien onze rijst voor 70% bestemd is voor de export en 30% voor de lokale markt. Rijstexporteurs verkopen hun rijst tegen lagere exportprijzen om hun schuld en rente bij de banken snel af te kunnen lossen.Ook verbaast het Bishesar dat de SPBA herhaaldelijk heeft verkondigd dat de rijstsector geliberaliseerd is en dat het Rijstorgaan hiervan moet afblijven,” doch wat schept mijn verbazing dat de SPBA in dit geval de bepaling van het Rijstorgaan goedkeurt”.

Voor zes keren zijn de padieboeren door opeenvolgende regeringen gesubsidieerd en de constatering is dat de sector niet navenant hierdoor vooruit is gegaan. Door subsidie aan de padieboeren te verstrekken spant de overheid het paard achter de wagen aangezien alleen een schakel hierbij uit de sector wordt geholpen, terwijl de verwerkers/exporteurs , de machine-houders en de transporteurs er steeds bekaaid van af komen, vervolgt Bishesar. Hij beaamt dat de rijstsector continu gesubsidieerd moet worden en de totale rijstkolom er profijt van moet hebben “anders kunnen we vergeten dat Suriname ooit de voedselschuur van de Caricom zal worden”.

Indien de overheid subsidie zou verstrekken aan de export per ton rijst, zou de hele sector hiervan profiteren aangezien deze zou doorwerken naar alle stakeholders en de overheid zou meer deviezen binnen krijgen omdat op deze wijze de export zou toenemen en de opkopers kunnen dan hogere prijzen aan de boeren betalen, weet Bishesar. “Het model van subsidieverlening bij de export zoals bij de EU-landen en de USA geschiedt komen alle schakels aan hun trekken. Zo hebben ze altijd overproductie waardoor ze continu hun rijst dumpen op de Caricom markt tegen concurrerende prijzen waartegen wij niet kunnen opschieten”.

Bishesar vindt het niet raadzaam dat de overheid de government-take afschaft maar juist door de verdiensten van de government-take de sector blijft subsidiëren bij elke ton geëxporteerde rijst.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.