GFC NIEUWSREDACTIE- Om verder de druk op de valutamarkt te doen afnemen, zal de Deviezencommissie tijdelijk invoer van cash US-Dollars vrij faciliteren, mits de legale herkomst van de US-Dollars en het doel daarvan kan worden aangetoond.

De invoer van cash US-Dollars kan dan met deze toestemming van de Deviezencommissie, geschieden door de Centrale Bank van Suriname (CBvS), door de Deviezenbanken maar ook door cash USD intensieve sectoren, zoals de goudsector. Hierdoor zal de vraag naar cash US-Dollar afnemen, waardoor de opwaartse druk op de wisselkoers tussen US-Dollar en SRD zal afnemen.

De Deviezencommissie heeft ook vastgesteld dat er een grote behoefte is aan de uitvoer van grote bedragen cash euro door particulieren en cambio’s. De commissie zal voor die partijen de uitvoer van grote bedragen cash euro niet toestaan, vanwege de grote anti-money laundry risico’s die daarmee gepaard gaan.

Echter, de uitvoer van cash euro door deviezenbanken en door de CBvS, waarbij een zorgvuldige screening op de herkomst van de gelden is gewaarborgd, zal door de Deviezencommissie wel worden bevorderd en ook daar zal de commissie soepeler toestemming voor verlenen.

Uitgangspunten

Er zijn drie kernuitgangspunten van de Deviezencommissie, zijn:

Het gaat om tijdelijke maatregelen. De maatregelen zullen net zo lang duren totdat een gewenst niveau van monetaire stabiliteit is bereikt.
o Dat zal zich onder meer uitdrukken erin dat de de parallelkoers (de buitenkoers) en de formele unificatiekoers (de bankkoers) nagenoeg gelijk zijn.

o Op het moment dat monetaire stabiliteit is bereikt, kunnen we de maatregelen verlichten, maar op het moment dat we zien dat de markt instabiel wordt, kunnen we de maatregelen weer verscherpen. Daarom zal er goed worden gemonitord op de effecten en op de uitvoering.

De implementatie hiervan moet zo min mogelijk administratieve druk leggen op de bedrijven. We zullen zoveel mogelijk automatiseren en online mogelijk maken. Dit zal in de komende periode worden geïmplementeerd.
Een derde uitgangspunt is dat de besluiten zoveel mogelijk met draagvlak van de Surinaamse burgers en het Surinaams bedrijfsleven dient te geschieden.

o Daartoe communiceren we – in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Centrale Bank – periodiek met betrokken stakeholders en zullen we ook periodiek de uitvoering van de besluiten evalueren en eventueel bijstellen.

De besluiten van de Deviezencommissie zullen worden vastgelegd in Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie.

Handhaving

In de eerste plaats zijn rechtshandelingen, verricht in strijd met Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie, van rechtswege nietig. Maar in de tweede plaats staat er op overtreding van de Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. Alle lichamelijke en onlichamelijke zaken die voortvloeien uit handelen in strijd met de Algemene Beschikkingen kunnen worden verbeurdverklaard.

De reguliere opsporingsambtenaren zijn belast met de opsporing, maar ook de ambtenaren van de belastingdienst en douane, en eventueel opsporingsambtenaren die kunnen worden aangewezen. De handhaving van de maatregelen heeft derhalve een wettelijke grondslag en is in behoorlijke mate gewaarborgd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.