PARAMARIBO – De minister van Defensie heeft een ruim aantal potentiële dienstplichtigen die hij kan oproepen.Dit kan geconcludeerd worden op basis van het rapport dat Anton Paal (CBB-consultant) en Martin Kromodimedjo, diensthoofd op CBB, de afgelopen week hebben aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Er zijn ruim 8000 personen die dit jaar de leeftijd van 18 jaar zullen hebben bereikt. De nieuwe concept-Dienstplichtwet, zo wordt door GFC Nieuws vernomen, is bijna rond en zal op korte termijn aan DNA worden aangeboden. Het is wel duidelijk gebleken dat de oppositie, vooral het lid Ronald Venetiaan, gekant is tegen deze wet.

Onder zijn regering is de wet toentertijd afgeschaft.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.