GFC NIEUWSREDACTIE- Binnen het ministerie van Defensie in Suriname is de werkgroep “Inventarisatie van alle toelagen van het ministerie van Defensie” momenteel in de derde fase van de werkzaamheden beland.

Deze werkgroep is op 23 juli door minister Krishna Mathoera geïnstalleerd.

Zij heeft tot taak: Het inventariseren van alle toelagen bij het ministerie van Defensie; Overzicht produceren van alle rechthebbende personeelsleden; Voorstellen doen met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen aan personeelsleden; De informatie die uit het onderzoek voortvloeit, uitwerken en presenteren aan de minister van Defensie.

Het doel van dit initiatief is dat deze informatie tenslotte toegankelijk is voor eenieder, hetgeen bijdraagt aan een stukje transparantie naar en betrokkenheid van het personeel van de defensieorganisatie.

Bij de installatie gaf de bewindsvrouw aan dat de inventarisatie de eerste fase is van deze opdracht. Bij de inventarisatie moet onder andere worden nagegaan wat de actuele bedragen zijn van de bestaande toelagen en wanneer de laatste wijziging van de bedragen heeft plaatsgevonden.

Voor fase 1 is er een periode van maximaal 2 maanden geboden. In de tweede fase moet de procedure voor toekenning van de toelagen worden vastgesteld.

In fase 3 zal er controle worden uitgeoefend op de huidige situatie met betrekking tot de toelagen. Momenteel zit de groep in de derde fase van de opdracht. Deze werkgroep staat onder leiding van directeur Sherif Abdoelrahman (voorzitter).

De overige leden zijn: luitenant-kolonel D. Duurham (ondervoorzitter), eerste-luitenant E. Hoft (secretaris), majoor M. Aniroedh (lid), majoor J. Kemp (lid), kapitein J. Geysvliet (lid) en M. Hoogdorp (lid).

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.