Hierbij enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel ‘Sociale Zaken werkt voor de kansarmen’, link http://www.gfcnieuws.com/?p=185106.

“Een van de zorgpunten van de minister is de opvang van kinderen van alleenstaande moeders die tot laat moeten werken.”

De schuld van het fenomeen eenoudergezinnen bijvoorbeeld bij Creolen wordt nog steeds in de schoenen geschoven van de slavernijperiode. De Bijbel in Genesis 1:28 zegt: “Ga heen en vermenigvuldig u.” Er staat niet: Vermenigvuldig u en ga heen.

“Tenslotte haalt zij aan dat het ministerie zich ook ontfermt over personen die het slachtoffer zijn van woningbranden. Deze personen komen in aanmerking voor een sociale woning van de overheid.” Dit is een positief signaal. Het negatief signaal is dat mensen hun oude huizen in de fik kunnen steken of laten steken, om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor een nieuwe woning.

Wat een sociale woning is, is onduidelijk. Is het een gratis woning, een gesubsidieerde huurwoning of een koopwoning voor een appel en een ei?

Ahmad Jhawnie

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.