De afgelopen periode is er hevige kritiek losgebarsten over het functioneren van vice president Robert Ameerali. Hij wordt gezien als boosdoener als het gaat om zaken die maar niet worden uitgevoerd. Ministers proberen een bepaald beleid uit te stippelen maar zaken zouden door ‘nummer 2’ steeds on hold worden gezet.

Dat geldt ook voor afspraken die de regering met andere groepen gemaakt zou hebben. Of de vp belooft, maar komt zaken niet na. Kortom de man heeft veel kritiek geïncasseerd en velen zien hem liever aftreden dan nog langer zijn functie uit te oefenen.

Bepaalde kritieken kunnen terecht zijn en daar zal ik  het maar niet over hebben. Maar wat velen niet weten, is dat de vp ook maar mens is en dat hij ook nog een baas boven zich heeft. Dus je mag nog zoveel kritiek leveren, maar als de superieur van de vp vindt dat zaken even on hold moeten of niet moeten worden goedgekeurd, dan zal hij de schuld dan ook krijgen. Binnen het staatsbestel moet men de verhoudingen kennen. Nu zeg ik weer niet dat de vp een dikke voldoende verdient, maar de man heeft daar waar de nood erg hoog was, zich ook van zijn goede zijde laten zien.

Er zijn genoeg zaken waarvoor hij wel een meer dan ruime voldoende voor krijgt. Jammer dat de media zo weinig aandacht daaraan schenkt en maar steeds over negatieve aspecten foetert. Daarnaast wordt maar al te vaak een verkeerd beeld geschetst.

Uiteraard besef ik dat de problemen in het land legio zijn. De oppositie zal hiervan altijd gebruik willen maken, maar wie eens in de keuken een kijkje heeft kunnen nemen zal toch anders reageren. De vp doet wat in zijn vermogen ligt. Ik daag u uit om de geschiedenis in te duiken. Dan zult u zien dat dat de voorgangers van Ameerali het ook niet bepaald eenvoudig hadden.

Het is ook een stukje management dat komt bijkijken, om te kunnen regeren met de  zeer weinige beschikbare middelen. Dan komen de problemen van alle 17 ministeries ook nog eens op zijn bord. Vaak genoeg moet hij ook bijspringen wanneer een minister zelf niet in staat is om oplossingen voor vraagstukken te vinden. Het is te eenvoudig om zoveel af te geven op de man die alles doet om een ieder tevreden stellen. Het is brandjes blussen en iedereen kalm houden. En dat is nu simpelweg niet eenvoudig.

Ook ministers dringen soms aan om zaken gedaan te krijgen. Dan heeft hij ook nog instructies van zijn baas die vaak genoeg voorkeur hebben. Gemakkelijk is het zeker niet. Voor de rest hoop ik dat ‘nummer 2’ al helemaal gezond en fit is aangezien het land hem nodig heeft. De gepensioneerden, de kindertehuizen, ziekenhuizen, etc.

R. Hoesen

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.