Het behoeft geen betoog dat de heer Robbie Mohansingh de strategie van president Bouterse probeert toe te passen, namelijk verdeel- en heerspolitiek. Na mijn repliek op zijn artikel “Randjietsing liegt” zingt hij nu wel een toontje lager en is terughoudend met het leveren van kritiek. Uit zijn relaas blijkt duidelijk dat ik liever de VHP vaarwel zeg, want het schijnt dat ik een sta-in-de-weg ben voor velen en de heer Robbie. Robbie heeft eerder op een subtiele manier geprobeerd een wig te drijven tussen de VHP en mijn persoon, maar dat is hem niet gelukt. Nu probeert hij dat openlijk te doen, dat zal hem helaas ook niet lukken. Dat door acties van mij de VHP enorm veel schade lijdt is een grote onzin, dat is absurditeit van Robbie. Wellicht kan de heer Robbie Mohansingh de VHP voorzitter adviseren om mij weg te halen en hem als propagandist aan te stellen, hij is toch een “ betweter”. De heer Robbie verwijst naar een artikel in Dagblad Suriname, waarin ik bepaalde dingen gezegd zou hebben. Niet Naipal, maar Dagblad Suriname is verantwoordelijk voor de publicatie van het artikel. Na de verschijning van dat gewraakte artikel, heb ik terstond een artikel verzonden naar Dagblad Suriname echter hebben ze dat nooit gepubliceerd. Ik heb eerder in een artikel al aangegeven dat de heer Robbie Mohansingh vastgeroest is in zijn denken en dat hij bovendien verward is. Eerst zei hij in één van zijn artikelen dat de VHP geen plannen kan opstellen. Hij vroeg zich af of Amerika en Aruba plannen voor de VHP moeten opstellen. Ik adviseerde hem toen Vision 2030 te lezen. Nadat hij Vision 2030 gelezen had maakte hij een opmerkelijke draai van 180 graden. Volgens hem ziet Vision 2030 er goed uit maar mist enkele zaken. Voorts zegt hij dat de VHP een uitstekende strategie heeft opgesteld. Eerst zei hij dat de VHP niet over deskundigen beschikte. Dan vraag ik me af wie een verwarde wetenschaper of propagandist is. Laat me het meteen duidelijk stellen, dat ik een VHP’er ben, blijft VHP’er en nooit ex- VHP’er word. De poging van Robbie om mij moedwillig in het kwaad daglicht te stellen is dus zinloos en tijdverspilling, dat zet geen zoden aan de dijk. Het is beter dat Robbie zijn tijd liever nuttig besteedt aan zaken waarvan het volk profijt aan heeft. Ik ben blij dat Robbie heel goed heeft ingezien dat de VHP ontwikkelingsvisie heeft en ruiterlijk toegeeft dat de partij een uitstekende strategie heeft opgesteld. Het is juist Robbie Mohansingh, die grote schade probeert toe te brengen aan de VHP met zijn opmerking: “De wens van de VHP is dat het land in elkaar stort.” Aan de ene kant geeft Robbie adviezen aan de VHP, hoe zij de verkiezingen moeten ingaan en aan de andere kant is zijn wens dat de VHP in de oppositie blijft. En dat noem ik hypocrisie ten top. Ik adviseer Robbie Mohansingh om zich aan te sluiten bij de VHP, en via deze partij een bijdrage te leveren aan land en volk. Verder wil ik gelijk reageren op een ander artikel van de heer Robbie, namelijk ‘Naipal reageert niet op mooi boi’. Het is ten zeerste te waarderen dat de heer Robbie Mohansing normen en waarden hoog in het vaandel probeert te dragen. Dat de heer Gajadien, president Bouterse, ‘mooi boi’ noemt is geen man overboord, de heer Gajadien kon ook tegen de president gezegd hebben, u speelt ‘mooi weer’. De president moet respect afdwingen van eenieder. Maar hoe gaat de president respect afdwingen van parlementsleden, als hij zegt dat hij naar het parlement gaat voor ontspanning en dat het parlement een poppenkast is. De punten die ik heb opgesomd, zijn maar het topje van de ijsberg, ik zal zeker drie A- viertjes nodig hebben om alle beledigingen op te kunnen sommen. Parlementariër Rashied Doekhie heeft 4 dagen terug liederlijke taal gebruikt en ook zeer denigrerende uitlatingen gedaan op SBS televisie. Helaas heb ik geen reactie van Robbie gezien over het afwijkend gedrag van Rashied Doekhie. Verder heb ik Robbie Mohansingh nooit horen klagen over denigrerende opmerkingen die president Bouterse maakt over bepaalde politieke tegenstanders. Hij brengt geen fatsoen op voor zijn tegenstanders. Al is de president op de ‘Berm’, hij is eenmaal 24 uur president van het land, en dient zich te gedragen als vader des vaderlands en boven partijen te staan. Naipal.A.I

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.