Ondervoorzitter Perry overhandigt een enveloppe aan de heer Anches van stichting het Nieuwe Verbond.

PARAMARIBO- Vanuit de op een coöperatieve gedachte gebaseerde dienstverlening heeft Spaar- en Kredietcoöperatie (Kc) De Schakel in de afgelopen 40 jaren aan de wieg gestaan van vele positieve ontwikkelingen.

Kc De Schakel herdenkt dit jaar haar 40-jarig bestaan en het management heeft hiertoe een herdenkingsplan opgesteld omvattende onder andere wijziging van de huisstijl alsmede activiteiten met en voor de leden, cliënten, charitatieve instellingen en behoeftigen. Deze activiteiten zullen gespreid over het gehele jaar 2012 worden uitgevoerd.

In verband hiermee heeft Kc De Schakel kortgeleden 5 instellingen uitgenodigd om een financiële bijdrage ter ondersteuning van hun werk cheque in ontvangst te nemen. De instellingen die deze keer in aanmerking zijn gekomen voor een donatie zijn: Stichting Voor het Kind, Stigesu, Nos Kasita en Stichting Huize Betheljada, elk SRD 2.000 en Stichting Jong Wan Fu Tamara en Stichting het Nieuwe Verbond, elk SRD 1.000.

De vertegenwoordigers van de instellingen hebben allemaal aangeven de Kc De Schakel en haar leden zeer dankbaar te zijn voor deze geste. De heer H. Anches van Stichting het Nieuwe Verbond ging zelfs verder door een verzoek te doen aan Kc De Schakel door te gaan met het goede werk en meer dan te voren te communiceren met de Surinaamse samenleving om zodoende burgers te stimuleren om te gaan sparen.

Kc De Schakel heeft beloofd om voor zover het binnen haar vermogen is, haar bijdrage te zullen blijven leveren aan de Surinaamse samenleving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.