Op 16 juli 2014 verscheen op Gfcnieuws een mooi artikel van Steven Tulp over borstvoeding met een heel toepasselijke kop: ‘Borstmelk: een gift van God’. Het artikel kunt u hier lezen http:http://www.gfcnieuws.com/?p=226870. Hierbij wil ik drie verzen uit de Koran aanhalen om de kop van voornoemd artikel te accentueren. - “De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren (24 maanden) te zogen, voor wie die de zoogperiode wil volmaken……..En wanneer jullie je kinderen door zoogmoeders wil laten zogen, dan rust er geen zonde op jullie……” (2:233) Weetje Weetje. Twee profeten (vrede zij met hen) die gevoed en opgevoed werden door een zoogmoeder: - de profeet Mozes (Moesa) door de Egyptische prinses Bithiah - de profeet Mohammed door Halimah al_Sa’diyah - “En Wij (Allah) hebben de mens (goedheid) jegens zijn ouders bevolen. Zijn moeder droeg hem (tijdens zijn zwangerschap) in zwakheid (moeite) op zwakheid (moeite), en het zogen van hem duurde twee jaren (24 maanden). Wees daarom Mij (Allah) en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer (na de dood).” (31:14) - “En Wij (Allah) hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem (tijdens zijn zwangerschap) met moeite gedragen en hem met moeite (en pijn) gebaard. Zijn dragen en zijn spenen duurt dertig (30) maanden…….” (46:15) Uit de Koran 46:15 hebben geleerden afgeleid, dat de zoogperiode ook korter (21 maanden) of langer (30 maanden) mag zijn dan de 24 maanden; het kan per kind verschillen. Ahmad Jhawnie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.