Door Johan Donner

PARAMARIBO – President Desi Bouterse heeft het parlement vandaag voorgehouden dat de tot nu toe gezamenlijk  bereikte economische groei en weerbaarheid in ons land  door de regering in 2013 zal worden aangewend om af te stevenen op het drastisch doorvoeren van ingrijpende sociale hervormingen.

Dit zal gebeuren door middel van een sociaal-economisch beleid, dat geënt is op het CENTRAAL STELLEN VAN DE MENS, met als hoofddoel:”VERNIEUWING VOOR EEN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING”,

Aan het eind van zijn vandaag in het parlement uitgesproken Jaarrede 2013 heeft ons staatshoofd het komende beleid samengevat in een ‘Urgentie Programma voor het dienstjaar 2013’ met de volgende kernpunten:

  1. “ARBEID EN INKOMEN VOOR IEDERE SURINAMER” door het rigoureus scheppen van arbeidsplaatsen.
  2. “VOOR IEDER GEZIN EEN WONING” door domeingronden rechtvaardig en vlot uit te geven en een ambitieus huisvestingsbeleid.
  3. “VOOR IEDER KIND BEREIKBAAR EN GOED ONDERWIJS” door ingrijpende hervorming van ons onderwijs.
  4. “VOOR IEDERE SURINAMER EEN MENSWAARDIG BESTAAN” door de de economisch zwakkeren onder ons van SUBJECT-SUBSIDIE te voorzien.
  5. “VERZEKER DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN EN DAARMEE VAN ONS LAND” door de naschoolse opvang van uiteindelijk circa 100.000 jonge Surinamertjes, die tot 17.00 uur ’s middags onder professionele begeleiding op school  mogen blijven, per 8 oktober 2012.
  6. “SOLIDARITEIT MET ONZE BEHOEFTIGEN EN ZWAKKEN” in de vorm van meer voorzieningen en faciliteiten en hogere uitkeringen.
  7. “EEN LEEFBAAR LAND VOOR IEDERE SURINAMER” door stromend water en licht in ijltempo te brengen naar huishoudens die al vele jaren hiervan verstoken zijn geweest.
  8. “DE TRANSNATIONALE CRIMINALITEIT GENIET HOGE PRIORITEIT VAN DEZE REGERING”, daarom zal de regering in 2013 bijzondere nadruk leggen op de criminaliteitspreventie.
  9. “EEN GEZOND LICHAAM, EEN GEZONDE GEEST”, door sportontwikkeling in ruime zin waarbij het accent zal worden gelegd op de jeugdsport.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.