PARAMARIBO, 14 mei – Een gloeiend hete aardappel. Zo mag de zaak rond de Decembermoorden best wel omschreven worden. De behandeling is er ook naar, getuige het doorgeefspel op de laatste zitting van de krijgsraad. In technisch jargon en met zoveel woorden is te kennen gegeven dat de rechter geen kant heeft uit te gaan. Een sprankje hoop desondanks, wordt toch gegund.

Het strafproces is niet meteen stop gezet, wat toch het oogmerk was van het parlement. De optie is schorsing. Weliswaar een schorsing voor onbepaalde tijd, en dan alleen maar om het Openbaar Ministerie aan het werk te zetten. En daar zit het hem in. Het OM moet maar met een antwoord komen, dat kennelijk het sluitstuk zal vormen. De krijgsraad bedankt voor de eer en kaatst als het ware de bal terug. Het definitieve besluit is uitgesteld.

Wat nu precies bereikt is, hangt in de lucht. Een eerste merkbare uitkomst is een zekere stilte. Het hartstochtelijke over en weer is er even niet. Het doorschuiven van de zwarte piet heeft in elk geval dat tot stand gebracht. Dat het gebeurt ten overstaan van samenleving en wereldgemeenschap zal vast een prijs hebben. Hoe hoog die prijs zal uitvallen is nog niet te zeggen. Hoe het ook zij, de rechtsspraak in Suriname zal nooit meer zijn wat die was.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.