Op mijn eigen spirituele ontdekkingsreis ben ik de 10 Da’s of Goddelijke kwaliteiten tegengekomen. Een onderdeel van ons zijn hier op aarde is om te leren om deze kwaliteiten onder de knie te krijgen en in ons leven te integreren.

Deze zijn:

– Grootste liefde
– Grootste vergeving
– Grootste compassie
– Grootste licht
– Grootste nederigheid
– Grootste harmonie
– Grootste bloei
– Grootste dankbaarheid
– Grootste dienstbaarheid
– Grootste verlichting

Mensen die mijn artikelen lezen zullen van enkele van deze kwaliteiten al veel uitleg hebben gehad.

Samengevat

– Liefde: Versmelt alle blokkades. Iedereen ervaart blokkades in het leven. Laten wij bewust worden dat wij alles en nogmaals alles met liefde kunnen oplossen.

– Vergeving: Brengt innerlijke vreugde en vrede. Het lost karma op en op dag basis kunnen wij minstens 3 keer stil staan bij ons handelen en spontaan vergeving vragen en geven aan mensen in alle situaties waarin wij participeren.

– Compassie: Opbrengen voor elkaar en in elke situaties helpt om elkaar te begrijpen en tegemoet te komen in alles wat er gebeurt. Herken situaties waarin jij terechtkomt als je spiegel. De spiegel houdt je iets voor waar jij nog wat van moet leren. De mensen in de situatie zijn je tegenspelers en mede leerpartners, dus mensen met dezelfde issues. Stap zo elke situatie in en gebruik, dus die liefde, vergeving, je goede communicatie skills en ga met gratie, gemak en compassie door de leerervaring heen. Dan pas maak je een doorbraak en zal zo’n ervaring je geen parten meer spelen in de toekomst.

– Licht: Laat Gods licht schijnen over je leven en elke ervaring die je meemaakt. Het licht van God, Jezus is zeer zuiver. Vraag het licht om ook jou te zuiveren zodat je meer gemak en gratie in het leven ervaart zodat ook je levenspad verlicht is.

– Nederigheid: Onze bekende ‘saka fasi’ kan geen kwaad. Integendeel lijmt het brokstukken, helpt het om naar elkaar te groeien en een middenweg te zoeken voor de uitdagingen die wij in het leven ervaren. Herken ons ego die ons wijs maakt dat ‘uni nom ondro un srefi dji trawan’. Met liefde, gratie en gepaste, respectvolle nederigheid gaan er deuren voor ons open. Ook onze tegenspeler zal een gepaste respectvolle opstelling moeten hebben. Als onze tegenspeler trots gaan lopen vertellen dat ‘a sma kroipi dji mi’, dan is hier dus duidelijk het respect zoek en is dit geen grootste nederigheid.

– Harmonie: Gaat hand in hand met vrede, gemoedsrust, stilte, geluk. Dit alles hebben wij nodig om vreedzaam te leven en lekker in je vel te zitten. Dit vraagt van ons om doordacht onze problemen en situaties waarin we zitten op te lossen. Dus geen gillen, schelden, veroordelen, verwijten, uitdagen en agressie meer. Alle genoemde voorbeelden zijn energieën met een lage trilling, energieën die niet verheffen maar ons juist uit balans halen. Als je dit voelt opkomen, dan direct grijpen naar de grootste liefde en onze Jezus die klaar staat om te helpen ‘fu kouru a lai’. Het enige wat van u verlangt wordt is jezelf kennen, herkennen als je energie schommelt en kentert naar het negatieve en zelf ingrijpen. Als je dat kan dan word je aardig baas over eigen lichaam en energie huishouding.

– Bloei: Wij kunnen alle overvloed die de Schepper ons beloofd heeft altijd ervaren. Alleen moeten wij werken, werken en nogmaals werken. Niet alleen fysiek een baan hebben, maar ook werken aan onze spirituele ontwikkeling. Daar halen wij de kracht om bij te tanken. Het onderhouden en bijtanken doen wij met behulp van het Goddelijke. Ons gebedsleven als lifestyle. Dat is de grootste onuitputtelijke Goddelijke energiebron, dus onze oplader.

Velen van ons leven op eigen kracht en daarom zijn wij zwak, ziek, misselijk en ervaren veel tegenslagen. Dus conclusie: 2 sporen beleid, 1. je spirituele ontwikkeling, je gebedsleven dagelijks onderhouden, alle Goddelijke kwaliteiten toepassen en 2. werken aan je persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld, scholing, baan, hobby en dienstbaarheid, gezonde respectvolle intermenselijke contacten. En terwijl je bezig bent met punt 2 kom je de leerlessen en uitdagingen tegen, maar hier genoeg tools om met gratie en gemak er doorheen te gaan en als je dat doet dan zal je echt gaan bloeien.

– Dankbaarheid: Wees dankbaar in alles wat op je pad komt en stop vooral met klagen (met klagen maak je ook negatieve karma). Alles wat op je pad komt is onderdeel van je leerles hier op aarde. Niets is toeval, dat weet u ook. Alles is zowat voorbestemd. Dus ga in alle positiviteit de leesles aan en bedank ook de ‘negatieve’ ervaring dat jij daar wat uit heb mogen leren. Ga er met gratie doorheen en gebruik de overige Goddelijke kwaliteiten als hulpmiddel hierin. Doe ook dagelijks in je gebed dankbaarheidsoefeningen. Zeg God hoe dankbaar je bent en ook een ieder waarmee je op die dag in aanraking bent gekomen en dank ook jezelf. Vergeet de vergiffenis oefening ook niet als jij bewust of onbewust iemand hebt gekwetst op die dag en ook dagelijks.

– Dienstbaarheid: Hier heb ik reeds een artikel aan gewijd. Wees dienstbaar voor mens en samenleving. Doe gratis iets voor een ander. Dienstbaarheid draagt bij aan je zielengroei, geld niet. Verwacht ook niets terug van degene die je helpt. De zegen krijg je van boven of van een andere. Stimuleer anderen tot dienstbaarheid met deze uitleg. Dienstbaarheid kan van alles zijn. Het overdragen van deze kennis is al dienstbaarheid, werken, bidden voor ons land of voor anderen en nog veel meer.

– Verlichting: Dat is uiteindelijk waar wij voor naar de aarde komen, onze ziel die de ultieme verlichting wilt bereiken en deugd wil opbouwen door goede werken. Hoe meer deugd je opbouwt, hoe meer transformatie, hoe meer verlichting. Over verlichting valt veel te vertellen, maar hier zal ik het kort houden.
Beste mensen, ik heb weer wat overgedragen wat ik geleerd heb. Indien u vragen heeft mag u mij altijd mailen.
Er is zelf ook veel informatie te vinden op internet en er zijn boeken over geschreven.
Ik wens u het allerbeste toe. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Doe u best en reik elkaar altijd de hand. Laat een ruzie niet liggen maar los het vreedzaam op. Herken dat als je les die je moet leren en laat trots je niet in de weg staan.

Lots of love and light

Peggy Budel
totalgoldcoach@gmail.com

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.