Door tussenkomst van districtscommissaris ArunkumarRamdhani is er rust gekomen in het bestuur van de Shri Krishna mandir te Calcutta in het district Saramacca. Er was sprake van onenigheid tussen bestuursleden en een pandit. De burgervader heeft beide partijen aangehoord en hen geadviseerd om de handen ineen te slaan, willen zij het goede werk voortzetten. Dit heeft erin geresulteerd dat het voltallig bestuur er unaniem mee eens is dater een nieuwe mandir komt in de plaats van de oude. De renovatie die zij in eerste instantie voor ogen hadden, is van de baan.

Door de burgervader wordt ook bevestigd dat in eerste instantie toestemming was verleend voor het verzamelen van gelden voor renovatie van de mandir. Maar toen begon het probleem van het buiten de oevers treden van de dam aan de Saramaccarivier. Als optie werd toen geopperd om de vloer te verhogen. Dit, om te voorkomen dat de mandir telkens onder water zou lopen. Elke keer dat er water binnendringt, komt er modder te zitten op de vloer die met veel moeite schoongemaakt wordt. Het bestuur wil deze problematiek volledig tot het verleden doen behoren. Maar verhoging van de vloer wil zeggen dater een ander gebouw neergezet moet worden.

Middels intekenlijsten is zeker een bedrag van SRD 20.000 opgehaald uit de gemeenschap. Verder zijn er toezeggingen gedaan door ondernemers voor het verstrekken van bouwmaterialen. Gisteren is al een aanvang gemaakt met het verwijderen van de beelden. Ramdhani heeft er geloof in dat binnen korte tijd een nieuwe en verhoogde mandir komt te staan op de plaats van de oude. Hij vraagt de burgerij zich geen zorgen te maken dat er stagnaties zullen optreden in de uitoefening van de werkzaamheden.

AshaGajadien-Bhagwat

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.