‘Alle hinderlijke obstakels moeten weg’, zegt districtscommissaris Arunkumar Ramdhani bij het ophalen van het Petjasketiakanaal in het district Saramacca. Een zekere meneer P., die enkele jaren terug een perceel heeft gekocht te Calcutta, heeft schriftelijk zijn beklag gedaan bij de districtscommissaris. Het betreffende perceel zou al 30 jaren aan hem toebehoren en medewerkers van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zouden bij het ophalen van het kanaal, zijn brug die hij eveneens 30 jaar had staan hebben vernield. De dc verbaast zich hierover. ‘Ik weet niet of die man de waarheid spreekt’, zegt Ramdhani die zelf in het district is opgegroeid en goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het district.

De dc legt er de nadruk op dat het ophalen van het kanaal, dat bijkans 6 tot 8 meter breed is, plaatsvindt in het belang van de totale gemeenschap. De dam is niet van slechts enkele personen, maar het is eigendom van de Staat. Er is een overeenkomst uit 1976 waarin is aangegeven dat de dam nimmer beplant moet zijn. Deze moet zodanig gevrijwaard blijven dat op elk willekeurig tijdstip en op elke willekeurige dag een machine de dam op kan voor het verrichten van werkzaamheden. Ramdhani vindt de klacht zoals vermeld in het schrijven, dan ook  ongegrond en niet valide. Het plaatsen van duikers mag alleen op basis van vooraf gestelde regels en moet vergezeld gaan van een speciale vergunning. Dat er een brug gebouwd is over het kanaal, verbaast Ramdhani ten zeerste.

Het kanaal zorgt voor een goede doorstroming van het overtollige water afkomstig van de landbouwgronden. De dc blikt terug in het verleden toen tal van landbouwers grote verliezen hadden geleden, omdat het kanaal niet regelmatig werd opgeschoond. De dc vindt het van groot belang dat alle burgers hun medewerking verlenen wanneer er gemeenschapsprojecten uitgevoerd worden die duidelijk in het belang zijn van de totale bevolking. Alle duikers die geplaatst waren en niet voldeden aan de vastgestelde normen, waren verwijderd zonder dat de burgers ooit hun beklag hebben gedaan. Ook nu wil dc Ramdhani met het boekje in zijn hand werken aan de ontwikkeling van dit district.

Asha Gajadien-Bhagwat

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.