Na een maand naschoolse opvang in Para heeft dc Jerry Miranda een evaluatie gehouden met schoolleiders uit het ressort Noord. Volgens Miranda is er veel negatieve informatie buiten. ‘Leerkrachten die de grootste stukken vlees voor zichzelf reserveren uit de voeding en flessen water die worden weggedragen.’ Miranda wil als vertegenwoordiger van de regering in het district, dus ook trekker van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, ervoor zorgen dat het Paraanse kind het uiterste haalt uit dit project. Voor hem ligt de focus van naschoolse opvang op gezonde voeding en verbeterde leerprestaties.

“Gekozen structuren hebben een wettelijk controlerende taak op het ontwikkelingsbeleid voor de burger. Met het oog hierop wordt elke naschoolse opvang in het district versterkt met een ressortraadslid, dat tot taak heeft, het contact te onderhouden tussen de school, de oudercommissie en de districtsleiding. Minpunten moeten via het lid aan de districtsleiding bekendgemaakt worden voor een oplossing, zodat er meer structuur komt in het onderwijsproces. De politie zal moeten zorgen voor een veilige wegsituatie voor de schoolkinderen bij sluiting van de naschoolse opvang”, stelt Miranda.

Onderwijsinspecteur Joe Koorndijk van regio Para verklaart alleen maar positieve reacties te hebben ontvangen van leerkrachten die aangeven dat er al sprake is van verbeterde prestaties bij leerlingen. Koorndijk is blij dat de districtscommissaris waakt over een verbeterde onderwijsstructuur en stelt voor om uniformiteit te brengen in de tijdsduur van opvang. Parlementslid Ricardo Panka verklaart via het kabinet van de vicepresident te hebben vernomen, dat leerkrachten op het nivo van mulo en daarboven,   zullen worden toegevoegd aan de nationale commissie van naschoolse opvang, voor controle op de scholen. ‘Er wordt gekozen voor deze leerkrachten, omdat die het onderwijssysteem op de naschoolse opvang kunnen afstemmen op het curriculum na het basisonderwijs”, zegt Panka.  Met het oog hierop is het parlementslid reeds op zoek naar leerkrachten.

‘De school op Bigi Poika start vandaag met naschoolse opvang. Er resten nog 3 in geheel Para die voor december moeten zijn gestart met de opvang. Voor het eerste kwartaal om is, moeten alle kinderziekten verholpen zijn’, stelt Miranda.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.