Dc Joelimsingh.

NIEUW-NICKERIE-Een delegatie onder leiding van districtscommissaris (dc) Wedperkash Joeloemsingh brengt in de periode 8 tot en met 12 april een werkbezoek aan Nederland. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de uitvoering van het EU-project ‘Capacity Building for Integrated Watermanagement Nickerie, West-Suriname’.

Tijdens deze werkperiode zal de eerste vergadering plaatsvinden van de stuurgroep van het project, waarin de dc, samen met Manodj Hindori van het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) en Otto Ferf Jentink van Wereld Waternet, zitting in heeft.

Voorafgaand aan dit bezoek zal het Project Management Team, waarin Richenel Small van OWMCP in is opgenomen, bijeenkomen om de vergadering van de stuurgroep voor te bereiden. Ook zullen de vorderingen en de toekomstige activiteiten van het EU-project ruim aan de orde worden gesteld. In de delegatie van Suriname zitten naast de dc en de functionarissen van OWMCP ook nog Charles Perk, coördinator regio West en zijn collega Guido van der Kooye van LVV.

Voor deze topambtenaren is in Nederland een speciaal programma in elkaar gezet, waarbij zij een ontmoeting zullen hebben met en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Zij zullen ook een rondleiding krijgen bij het Waterschap Rijn en IJssel. Tijdens het werkbezoek zullen er workshops worden gehouden over verschillende onderwerpen. Onder meer waterschappen en regionaal beheer, legger en keur, watergelden, maaionderhoud en beheer van kunstwerken komen aan de orde. De delegatie zal ook een bezoek brengen aan een papierfabriek in Doetinchem, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een drinkwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast staan ook ontmoetingen met de dijkgraven en andere notabelen uit Amsterdam en Doetinchem op het programma.

Zoals bekend zijn er door de EU fondsen beschikbaar gesteld om dit project te financieren en zal vooral het thema – over de samenstelling van een platform voor goed waterbeheer in Nickerie – ruim aan de orde komen. Medio april zullen de delegatieleden, die allen een belangrijke rol vervullen binnen het waterbeheer van Nickerie, terug zijn in ons land.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.