Districtscommissaris Ingrid Karta-Bink van Commewijne hanteert al geruime tijd het gotong-rojong-systeem. Daarbij worden problemen opgelost met collectieve inspanningen van de gemeenschap. Alle burgers worden betrokken en werken probleemoplossend. Afgelopen week is het vierde project van start gegaan: de renovatie van de RGD-polikliniek te Johanna Margaretha. Het commissariaat heeft zorg gedragen voor de aanschaf van het materiaal ter waarde van SRD 8.700. De renovatie was opgenomen in het districtsplan, nadat burgers diverse malen hun beklag hadden gedaan tijdens hoorzittingen. Een aantal dagen per week wordt de kliniek aangedaan door twee artsen.

De renovatiewerkzaamheden worden pro Deo door de bewoners in samenwerking met ressortraadsleden uitgevoerd. ‘Het geeft voldoening. Ik heb vaker aangegeven, dat ik het niet alleen kan doen.’ Karta-Bink benadrukt dat het gotong-rojong-systeem arbeidsloon bespaart. Het inhuren van een aannemer wordt overbodig. Het commissariaat zorgt er wel voor dat de burgers dagelijks twee keren een warme maaltijd aangeboden krijgen. Verder hebben diverse sponsoren drank beschikbaar gesteld.

Ook de Stichting Belangenbehartiging Johanna Margaretha, waarin vissers, touroperators, burgers en ressortraadsleden zitting hebben, heeft haar bijdrage geleverd. Volgens de dc is het van belang dat het gebouw fatsoenlijk en gebruikersvriendelijk is. Elk weekend ontvangt Johanna Margaretha meer dan 100 bezoekers. De eerder uitgevoerde projecten zijn onder andere het bouwen van bruggen te Bakki en Kroonenburg.

Asha Gajadien-Bhagwat

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.