PARAMARIBO- Minister Alice Amafo van Sociale en Volkshuisvesting heeft  het gezin Dinmohamed gisteren op haar werkkamer ontvangen. Dit naar aanleiding van het feit dat de woning van het gezin Dinmohamed aan de Ilahibaksweg op 09 april dit jaar werd ontruimd. Naar zeggen van de heer Mohamedsadiek Dinmohamed heeft hij langer dan 40 jaar op dat stuk grond gewoond. Volgens hem is het leven van hem, zijn vrouw en twee  kinderen van de ene op de andere dag verandert in een ware nachtmerrie.

Ze hebben voor een korte tijd hun verkoopstand aan de Coesewijnestraat als onderdak moeten gebruiken. In eerste instantie was er voor hulp aangeklopt bij de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings – Simons, die hem op haar beurt heeft doorverwezen naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Als taak van het departement van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het zorg dragen van een goede huisvesting voor iedere burger, is er ingesprongen om de nood van het gezin te verzachten.

Aangezien het ministerie momenteel geen volkswoningen ter beschikking heeft, heeft ze gemeend om in te komen met een financiële bijstand van SRD.1500, = voor een periode van drie  maanden. Aan de andere kant is het gezin nog in een juridische strijd verwikkeld om het verlies van zijn haven en goed . Ze mogen ook op ondersteuning en begeleiding rekenen vanuit het departement in die case.

De minister gaf bij de overhandiging van de enveloppe aan Dinmohamed te kennen dat het ministerie hoe dan ook steeds een oplossing probeert te vinden voor alle hulpbehoeftige burgers. Marinus Bee, lid van de vaste commissie van Sociale Zaken in de Nationale Assemblee, zegt heel blij te zijn om te zien hoe deze zaak met de nodige voortvarendheid is afgehandeld. Het gezinshoofd die vergezeld was van zijn vrouw sprak vol lof van de eerste stap die het ministerie geboden heeft.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.