De NDP heeft bij monde van haar DNA-lid Misiekaba op 25 februari verklaard dat God de staatsgreep van 25 februari 1980 wilde en Bouterse heeft uitverkoren het Surinaamse volk te leiden. Misiekaba is ook dominee en was in camouflagepak gekleed.

Het grijpen naar God om je daden en presidentskandidatuur te motiveren getuigt van een absoluut tekort aan aardse argumenten. Met het aanvoeren van God als rechtvaardiging voor de staatsgreep en daarmee van Bouterses leiderschap, denkt de NDP het ultieme argument in te brengen. Zij denkt dat niemand immers kan aantonen dat God de staatsgreep en Bouterse niet wilde. De NDP vergist zich.

God van vrede en liefde
Een passende benadering voor het toetsen van de politieke Gods-claim van de NDP is de coherentietheorie. Volgens deze theorie bestaat de waarheid van een uitspraak in zijn samenhang met andere uitspraken.

God is een realiteit in de verbeelding van de overgrote meerderheid van de Surinamers. In alle godsdiensten die Suriname rijk is, staat die God of bovennatuurlijke goedheid voor vrede en liefde. Het is niet voorstelbaar dat die God het vreedzame politieke leven van vóór de staatsgreep zou willen verstoren met illegaal, anti-democratisch wapengeweld.

Die God zou niet haar zegen geven aan een bloedige staatsgreep, die onschuldige Surinamers om het leven bracht. En zeker niet voorstelbaar is dat die God, voor Suriname een leider zou willen die het recht op leven en andere mensenrechten systematisch schendt. God zou Suriname niet vervloeken. Die overtuiging bezingen de Surinamers in hun volkslied: ‘God zij met ons Suriname’.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.