“Luku den na ini den ai”, is de naam van de bijzondere tentoonstelling die ons persoonlijk kennis laat maken met de op 8 december 1982 vermoorde burgers. Deze moorden waren het gevolg van het toen heersende dictatoriale regime met aan de leiding Desire Bouterse.

Vanuit haar basisprincipes van democratie en rechtsstaat heeft en zal DA’91 steeds de strijd van de nabestaanden voor recht en gerechtigheid actief blijven ondersteunen, zegt voorzitter Angelic Alihusain-del Castilho.

“Het is vanuit het licht van de oprechtheid in het boven water brengen van de waarheid, dat DA’91 internationaal en nationaal steeds heeft aangegeven geen ondersteuning te kunnen geven aan waarheidsvinding buiten de reeds ingezette route naar gerechtigheid. Het nu reeds vele jaren lopende rechtsproces in ons land, moet ongehinderd voortgang vinden.

De aanname van de Amnestiewet in 2012, is daarom door DA’91 fel bestreden. Een dergelijk wetsproduct is een grote schande voor ons als land en tekenend voor al die DNA leden die ervoor hebben gestemd evenals die kozen om er niet bij aanwezig te zijn. Het wetsproduct is tegen de internationale moraliteit!

Als het van ons afhangt is deze wet geen lang leven beschoren en zullen wij het net als in vele andere landen in onze regio is geschied, na overname, gelijk naar de prullenbak verwijzen. Het inzetten van Grondwetsartikel 148 om de rechtsgang te doorkruisen hebben wij ook ondubbelzinnig veroordeeld.

Wij vinden het ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een sterke ruggengraat van onze samenleving, dat iedere burger van ons land zichzelf aan kan kijken. Hoe kijken we elkaar in de ogen aan, en zeggen tegelijkertijd de moord op jou, jouw dood is voor mij niet van belang, want ik ken je niet, ik was nog niet geboren?

DA’91 werkt voor het tot stand brengen van een Surinaamse maatschappij waar wij elkaar allemaal in de ogen kunnen kijken en zonder terughoudendheid kunnen zeggen dat we staan voor gerechtigheid en rechtvaardigheid, voor wet en recht.

34 jaar geleden werden op criminele wijze 15 medeburgers uit ons midden gerukt.

En waarom?

Omdat ze democraten waren, geloofden in de rechtsstaat en het recht op vrije meningsuiting. Ze moesten dit met de dood bekopen. Als we elkaar en onszelf in de ogen willen kijken, is het cruciaal dat wij durven te eisen dat de waarheid over deze verschrikkelijke moordpartij in onze geschiedenis wordt blootgelegd.

Dat vandaag, 34 jaar later, de daders nog steeds vrij rond lopen, betekent dat wij als gemeenschap toestaan dat deze moorden elke dag opnieuw plaatsvinden. Hoe kunnen wij dat wetende, elkaar in de ogen kijken? En als we elkaar niet in de ogen kunnen kijken dan kunnen wij als Surinamers nog steeds niet met opgeheven hoofd door de wereld.

Wij willen voor elke Surinamer, ook de nog ongeboren Surinamertjes, dat zij alle kansen hebben tot ontplooiing, dat zij leven in een echte democratische rechtsstaat. Wij moeten dus onafgebroken blijven strijden voor die waarheid en voor het recht om elkaar in de ogen aan te kijken. Zonder rechtvaardigheid is er geen sprake van volledige en waarachtige democratie. En wij burgers van Suriname verdienen het om te wonen en te leven in een democratische rechtsstaat.

Democratie is niet volledig zonder gerechtigheid en we kunnen niet aan de bouw van de toekomst beginnen zonder met ons verleden in het reine te komen. En dit is in het belang voor iedereen die zijn of haar lot oprecht met Suriname heeft verbonden.

Straffeloosheid heeft geen plaats in het Suriname waar wij in willen leven en willen nalaten aan de volgende generaties.

Wij moeten de hoop niet verliezen want: Vergeet niet dat de waarheid niet gedood kan worden, gerechtigheid en rechtvaardigheid kan niet gedood worden. En het allerbelangrijkste onze strijd voor democratie kan ook niet vermoord worden.

Wij zullen daarom deze strijd voor de waarheid, voor rechtvaardigheid en gerechtigheid voortzetten. Voor succes is het noodzakelijk dat ook u, schoolleiders, kerkelijke leiders, studenten arbeiders en werkgevers, u aansluit bij ons allen die hiervoor al strijden. Het is in het belang van de toekomst, een toekomst waar iedere burger zich beschermd zal weten en straffeloosheid onacceptabel zal zijn. Er is moed, daadkracht en ambitie voor nodig.

Suriname en wij als Surinamers mogen niet rusten voor de schuldigen zichtbaar zijn gemaakt, recht is gesproken, want alleen dan zal er eindelijk weer sprake zijn van gerechtigheid in Suriname.

Als wij kiezen om elkaar in de ogen te kijken, zijn wij als DA’91, overtuigd dat we die massale kracht zullen ontwikkelen om dat momentum te creëren dat de waarheid haar licht eindelijk zal schijnen, ook in Suriname”, aldus de voorzitter van DA91.(GFC)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.