Ook dit jaar vieren Hindoes in Suriname en over de gehele wereld het Holi feest. Ook de niet-Hindoes in Suriname delen in deze viering in de geest van onderlinge saamhorigheid en eenheid.

Dit kleurrijk en vrolijk feest is van hele grote betekenis voor verschillende aspecten in het dagelijks leven. De religieuze en mythologische betekenis verhaalt de legende van de strijd tussen de duivel en machtige koning, Hiranyakshap die verafgood wenste te worden en zijn zoon, Prahlad, die dat weigerde. In deze strijd tussen goed en kwaad, overwon het goede; Prahlad, kwam ongedeerd uit het vuur. Behalve deze bekende legende worden er nog een aantal voorbeelden van zelfopoffering in leiderschap tijdens dit belangrijke feest herdacht.

Het Holi feest is een vreugdevolle viering van de verjonging van de natuur en hernieuwde hoop op geluk en vreedzame co-existentie. In onze tijd en binnen onze huidige politieke realiteit is dit van grote betekenis. Dit feest herbevestigt de kracht van de waarheid als de ultieme overwinning van het goede op het kwade. Ook nu is het van belang dat wij ons toeleggen op en blijven strijden voor het behoud van de waarheid , eerlijkheid en het ontbloten van misleiding.

DA91 wenst de totale Surinaamse samenleving, en in het bijzonder de Surinaamse Hindoes een Subh Holi!

DA91 Publiciteitsdienst

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.