GFC NIEUWSREDACTIE- De academicus Cylene France (33) is aangesteld als de waarnemend directeur van het Bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Zij komt op de plaats van Loreen Jubitana, die dinsdag is geïnstalleerd als directeur bij het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Jubitana heeft twintig jaren haar krachten gegeven aan het VIDS-Bureau. “Zij is mijn voorbeeldfiguur en heeft een goede basis gelegd, die verder versterkt moet worden. We zullen op dit pad ons werk continueren en we moeten in eenheid met de dorpshoofden onze doelen en bestaanszekerheid veiligstellen”, zegt de zelfverzekerde waarnemend directeur.

France is sinds 2008 betrokken bij projecten van VIDS. Ze was dat jaar als student mede belast met een onderzoek dat ging over beschermde gebieden en de rechten van Inheemse volken. “Mijn eerste onderzoek heeft me wakker geschud over mijn Inheemse identiteit en ik moest in actie komen.” Ze heeft daarna haar bijdrage geleverd aan twee andere onderzoeksprojecten.

In 2019 is ze aangesteld als coördinator voor het project “Strengthening the Capacity of Indigenous Organizations in the Amazon” (SCIOA) oftewel “Versterken van de Capaciteit van Inheemse Organisaties in de Amazone”, een regionaal project van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie Pact dat in Suriname door VIDS gecoördineerd wordt.

De bedoeling is dat de deelnemende organisaties versterkt zullen worden om zelfstandig hun financiële middelen voor projecten te verkrijgen en beheren.

France, die afkomstig is uit het Corantijngebied, heeft een Bachelor in Public Administration op zak en is momenteel bezig om haar masterstudie af te ronden, namelijk Master in Education en Research for Sustainable Development.

Haar afstudeeronderzoek gaat over het concept ‘Traditional ownership and natural resources’. In het kader van haar studie heeft ze vier maanden stage gelopen bij de Univeristeit van Brasilia. Zij heeft daarbij met andere Inheemsen en tribalen kunnen participeren in een programma over duurzame ontwikkeling. “Het was een bijzondere ervaring, dat er op academisch niveau kennis wordt geproduceerd en ook onderzoek wordt gedaan. Er wordt ook daarmee gewerkt”, zegt France.

Zij heeft ook een Inheemse gemeenschap in het Braziliaanse Amazonegebied mogen bezoeken. France heeft ervaren dat de basisvoorzieningen van de Inheemsen daar goed zijn geregeld. “De overheid heeft daar programma’s opgezet die betrekking hebben op elektriciteit en drinkwater voor de Inheemsen”, geeft France aan.

Haar kennis, vaardigheden en ervaringen zal ze inzetten om VIDS, vanuit Bureau VIDS dat daar een onderdeel van is, tot grotere hoogte te brengen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.