Het jaar 2023,

Wij herdenken dan 150 jaar Hindostaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti en 170 jaar Chinese vestiging in Suriname. De Culturele Unie Suriname, ‘CUS’ heeft het initiatief genomen om culturele organisaties bij elkaar te roepen. Dat gebeurde op 11 juni 2022, het was een positieve brainstrom sessie, waarbij alle organisaties hebben toegestemd om de herdenking/viering niet zomaar voorbij te laten gaan.  

Voor dit jaar staat al gepland om de aftrap te doen voor de herdenking/viering van 150 jaar hindostaanse immigratie. Met de slogan “150 varsh ápravási divas ka mahotsav” namelijk het grootste festival in verband met 150 jaar Hindoestaanse Immigratie.  Op 11 juni is ook de Nationale Commissie Herdenking 150 jaar hindostaanse immigratie in het leven geroepen, waarbij alle organisaties unaniem de voorzitter van de CUS, Aniel Manurat, hebben voorgedragen als voorzitter van de Nationale Commissie. 

Er zijn heel wat activiteiten richting 5 juni 2023 gepland. Het is belangrijk dat we het gezamenlijk en ordenend kunnen organiseren, zodat de gemeenschap aan alle activiteiten kan deelnemen. Het is niet de bedoeling dat de activiteiten over elkaar heen lopen. Meer hierover wordt nog in een persmeeting bekendgemaakt.

Deelnemende organisaties in de Nationale Commissie 150 jaar hindostaanse immigratie zijn:

Culturele Unie Suriname (CUS)

Organisatie Hindoe Media (OHM)

Comitee Hindostaanse Immigratie Nickerie (CHIN)

Stichting Karishma (Nickerie)

Lionclub Kwatta

Stichting Hindi Parishad Suriname (SHP)

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)

Stichting Yuvadal Suriname

Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI)

De commissie doet een beroep aan de culturele organisaties om zich aan te sluiten.

Culturele Unie Suriname 2022

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.