De cursus criminologie die als voorloper van de masteropleiding criminologie werd verzorgd van 23 tot en 27 januari is succesvol afgesloten met het symposium ”Nieuwe benadering en aanpak van oude en nieuwe vormen van criminaliteit”. 

Gastsprekers symposium

De Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft in de periode 23 – 27 januari de cursussen Bijzondere delicten en Criminologische theorieën en fenomenen verzorgd. De cursussen zijn verzorgd door de gastdocenten professor dr. Jacques Claessen en associate professor dr. Roland Moerland uit Nederland, ondersteund door de counterparts van de AdeKUS mr. Rinette Djokarto, secretaris van de Vakgroep Strafrecht. Professor mr. Jacques Claessen is als bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is ook een van de experts op het gebied van herstelrecht in Nederland.

Herstelrecht is een manier van recht doen waarbij de focus ligt op het herstellen van de schade die door een misdaad is veroorzaakt. Het gaat daarbij niet alleen om herstel van immateriële en materiële schade, maar ook om herstel van de relationele en morele schade. In Suriname is het herstelrecht nog niet helemaal doorgevoerd. Bij het herstelrecht is het “gulden regel” (behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden) belangrijk.

Roland Moerland, die ook een gastspreker en docent is geweest, is een universitair Docent Criminologie en Recht aan de Universiteit Maastricht en directeur van de master Forensisch Criminologie en recht programma. Hij richt zich verder op het crimineel gedrag van staten, overheden en bedrijven (organisatiecriminaliteit) en misdaden gepleegd door illegale ondernemingen en groepen (georganiseerde misdaad). 

Meer kader voor het criminaliteitsbeleid 

De twee specialisten  die de juridische faculteit uit Nederland heeft laten halen, hebben samen met de Vakgroep Strafrecht de twee vakken verzorgd, hierdoor heeft kennisoverdracht plaatsgevonden naar de cursisten toe. Gezien de stijging van de criminaliteitscijfers is het van belang dat er kader ontwikkeld wordt om boven deze ontwikkelingen te staan en waar nodig de regering te assisteren om het criminaliteitsbeleid tactisch aan te passen.

Masteropleiding criminologie moet binnenkort van start gaan

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, die ook aanwezig was en het symposium heeft geopend, heeft aangegeven aan de aanwezigen, dat er een mogelijke start gemaakt zal worden in maart van de masteropleiding criminologie. Hij zei ook, dat hij in goed contact staat met decaan mr. Wanda Bechan-Pherai en dat ze samen de masteropleiding zullen starten.

GW

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.