Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, heeft in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Verenging van Economisten in Suriname (VES) medegedeeld op welke pijlers het Herstelplan berust.

Verder heeft de regeringsleider ook aangegeven dat de belangrijkste zaken, verankerd in het plan, reeds zijn aangepakt of in uitvoering zijn.

Het Herstelplan heeft volgens het staatshoofd als fundament een gezond begrotingsbeleid, waarbij het herstel van de economische groei en de schuldvermindering, primair zijn. Ten tweede, een staatsschuld/bbp-ratio, die trendmatig omlaag moet, richting de 60%.

De derde pijler, volgens de president, is de versterking van het Sociaal Vangnet. Een sociaal vangnet is cruciaal om de kwetsbaren beter te beschermen. “Wij gaan de sociaal zwakkeren niet in de steek laten. Ook dit is in uitvoering en wordt verder aangescherpt”, accentueert de hoogste regeringsfunctionaris.

Een verbetering van het monetair beleidskader, waardoor monetaire financiering wordt uitgesloten, is ook een van de fundamentele pijlers van het Herstelplan.

“Er is reeds een ‘Memorandum of Understanding’ getekend tussen het ministerie van Financiën en de Centrale Bank om dit te voorkomen”, benadrukt het staatshoofd.

De externe waarde van de SRD zal volgens president Santokhi door de markt bepaald worden. Diefstal van de kasreserves, – spaarmiddelen van het volk zal voorkomen worden.

Ook de positie van de Centrale Bank is verankerd in het Herstelplan. “De zwaargehavende Centrale Bank zal weer een zeer solide Centrale Bank worden, door herkapitalisatie”, beklemtoont het staatshoofd.

President Santokhi heeft aangegeven dat de Internationale Reserve versterkt zal worden. De commerciële banken zullen versterkt worden, waardoor de burger haar zuur verdiend geld, weer kan sparen bij sterke Surinaamse banken.

De gewijzigde Bankwet door de regering is vorige week goedgekeurd. “En als laatste punt, is Suriname door ongebreidelde corruptie van de vorige Regering, bankroet gemaakt. Daarom zal de corruptie worden aangepakt”, aldus de regeringsleider.

“U ziet, dat de belangrijkste zaken in het Herstelplan reeds zijn aangepakt of uitgevoerd”. Volgens de president zijn reeds 20% van de maatregelen geïmplementeerd, en nog eens 70% is al in uitvoering genomen. De cruciale maatregelen zijn reeds getroffen, en zijn belangrijke randvoorwaarden voor groei al neergezet.

“De ernstige crisis, waar we mee geconfronteerd werden, t.w. een lege staatskas, gebrek aan deviezen, een enorm begrotingstekort en een hoge schuldenberg, is onder controle gebracht”, stelt president Santokhi.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.