PARAMARIBO, 18 jul – Corruptie bestrijden in Suriname is makkelijker gezegd dan gedaan. Minister Edward Belfort van Justitie & Politie bevestigde dit in het parlement met een toch wel opmerkelijke opmerking. Een antecedentenonderzoek naar onder meer witwaspraktijken is bij voorbaat uitgesloten als het om hoge politici gaat. Met buitenlanders is het anders.

Die zullen wel aan een antecedentenonderzoek worden onderworpen als ze een of andere positie ambiëren bij de overheid. Volgens Belfort is de staat “niet verplicht” prominente politici te onderwerpen aan een dergelijk onderzoek. Dus komt er ook geen dergelijke inperking op corruptie. Als de samenleving dus de hoop had gevestigd op een betrouwbare doorlichting, blijkt die hoop nu ijdel. Parlementariër Asiskoemar Gajadien (Nieuw Front/VHP) begrijpt het niet.

Er zijn voorbeelden zat van politici die flink in de fout gaan. Onder meer het slinks vergaren van domeingrond geeft reden om de wenkbrauwen te fronsen. Er wordt ‘gratis’ grond verkregen, die wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. “De verkregen middelen kunnen worden gerekend tot witwaspraktijken”, zegt Gajadien. Er is dus genoeg reden om ook lokale politici tegen het licht te houden. Een uitzondering maken getuigt niet van goede wil.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.