Het Korps Politie Suriname meent dat er constant verkeerde informatie over de politie en de veiligheid in ons land aan de samenleving wordt verstrekt door derden. Het korps heeft daarom gemeend om in een persbericht een juiste weergave van zaken te geven. Onderstaand het artikel:

In Dagblad Suriname d.d. zaterdag 31 augustus en zondag 01 september 2013 pag. 12, is een artikel gepubliceerd, met als kop “Regering blijft vele problemen in de samenleving ontkennen”. Het citaat kwam van de heer Chandrikapersad Santokhi.

De heer Santhoki beweert onder meer dat in het UNDP rapport(welke hij eerder ter sprake had gebracht) staat aangegeven dat de samenleving geen vertrouwen heeft in het politieapparaat en de bevolking ook geen aangiften meer doet bij de politie.

Bovengenoemde beweringen zijn in strijd met de waarheid. Het UNDP Citizen Security Report 2012 betreft een survey verricht in de periode 1993-2010 in 7 Caraibische landen met name: Antigua and Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, Suriname en Trinidad & Tobago. Het UNDP rapport bevat geen resultaten met betrekking tot de veiligheid in Suriname ná 2010.

In het UNDP Citizen Security Report 2012( zie Chart 4.6 pagina 106), is de volgende informatie opgenomen. Op de vraag: Hoeveel vertrouwen heeft u in het politieapparaat voor het effectief kunnen controleren van de misdaadproblematiek in uw land? (How much confidence do you have in the police to effectively control the crime problem in your country?) , gaf de meerderheid (77.6)% van de respondenten aan een groot deel of nogal wat vertrouwen te hebben in de Surinaamse politie om de misdaad aan te pakken. Suriname scoort na Barbados als tweede beste in de regio.

De bewering als zou de gemeenschap geen aangiften meer doen bij de politie, is geheel in strijd met de resultaten uit Chart 4.9 ‘Reporting Crimes to the Police’(pagina 108). 73.4% van de slachtoffers van geweldscriminaliteit en 65.3% van de slachtoffers van vermogenscriminaliteit geven aan wèl aangifte te doen bij de politie.

Suriname heeft op dit punt de beste notering onder de Caraïbische landen.

Dat Suriname ná 2010 tot heden qua veiligheid verder vooruit is gegaan, blijkt uit het US- rapport van de Overseas Security Advisory Counsil( OSAC): ‘Suriname 2012 Crime and Safety Report’, dat over recentere informatie beschikt. De OSAC heeft als doel tijdig en regelmatig te voorzien in of het uitwisselen van informatie op het gebied van veiligheid van landen over zee. Volgens de misdaadstatistieken 2011, welke uitgegeven zijn door de Surinaamse politie en in het OSAC rapport is aangegeven, is de algemene misdaad met ± 6% afgenomen ten opzichte van het jaar 2010 en daarvoor.

In een ander recenter rapport ‘The Americas Barometer’ welke de perceptie van burgers in de regio (Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika) met betrekking tot hun gevoel van onveiligheid en slachtoffer zijn van misdaad in eigen land meet, kwam het volgende naar voren:

Op de vraag: ‘Speaking of the neighbourhood where you live and thinking of the possibility of being assaulted or robbed, do you feel very safe, somewhat safe, somewhat unsafe or very unsafe?’, scoort Suriname vergeleken met de meerderheid van landen in de Americas vrij goed. De zienswijze en het veiligheidsgevoel van Surinamers is tussen 2010 en 2012 aanzienlijk verbeterd, geeft het rapport aan. Een verklaring hiervoor is dat het aantal slachtoffers van misdaad, gestadig is afgenomen na 2010, zowel op het gebied van geweld als huiselijk geweld.

Eén van de conclusies is dat de afname van de criminaliteit na de laatste fase in 2010 (en zoals in het OSAC rapport terug is te vinden), te danken is aan met name: de toename van politiepatrouilles in bepaalde gebieden en een betere aanpak van de misdaad.

Wij hopen hiermee te bereiken dat de hardnekkige wijze waarop rapporten onjuist geciteerd worden, tot het verleden gaan behoren”, aldus het KPS.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.