VHP-parlementariër Azizkumar Gajadien vindt niet dat officiële controle-instituten, zoals de Rekenkamer van Suriname, het Openbaar Ministerie(OM) en het parlement niet optimaal functioneren. De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de organen vindt hij benedenmaats.

De Rekenkamer van vandaag is volgens hem niet de Rekenkamer van jaren terug. Gajadien mist de onderzoekende rol die de Rekenkamer dient te vervullen. Hij haalt onder andere het voorbeeld van Suri Shopping aan waarbij de Staat van corruptie wordt verweten door een ondernemer.

Gajadien is ook ontevreden over het Openbaar Ministerie(OM). Hij vindt niet dat het OM moet wachten, totdat er een fraudezaak wordt ingediend om over te gaan tot onderzoek. Het OM heeft ook de plicht om zelf op onderzoek uit te gaan.

Een goed voorbeeld waarbij het OM zich juist heeft gekweten van zijn verantwoordelijkheid is de kwestie van ex-minister Dewenand Balesar. Nadat de kwestie over mogelijke corruptie in de media kwam, is het OM een onderzoek gestart en tot vervolging overgegaan.

Ook het parlement als hoogste controle-instituut in het land functioneert niet optimaal. Namens het volk worden parlementariërs gemachtigd om controle uit te oefenen. Hier wordt weinig invulling aan gegeven, omdat de structuren niet in place zijn. Het parlement kan zijn controlewerkzaamheden ook niet optimaal uitvoeren, omdat de regering belangrijke informatie achterhoudt.

Gajadien verwijst naar de vele brieven die hij heeft geschreven naar ministers en de president. Er wordt volgens hem nooit geantwoord, terwijl het grondwettelijk is vastgelegd dat de regering verantwoording verschuldigd is aan het parlement.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.