Op vrijdag 17 augustus 2012 vindt de ondertekening van het contract plaats van het project “Capacity building for integrated water management in Nickerie,West Suriname” op het OWMCP kantoor te Nieuw Nickerie.

Dit project heeft tot doel een goed water management in het district te ontwikkelen waarbij alle stakeholders betrokken worden en middels een platvorm beter gaan samenwerken. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en awareness omtrent waterbeheer en dat de resultaten van dit project een duurzaam karakter heeft.

Het project wordt opgedeeld in 4 hoofd thema’s m.n. Waterplatform op districtsniveau voor integraal watermanagement, Efficiënt waterbeheer en management van waterkwaliteit, Awareness en educatie, Training integraal watermanagement.

De financiering komt uit het European Development Fund ACP-EU Water Facility programma waarbij de partners bestaan uit OWMCP en Waterschap Rijn en IIssel. Wereld Waternet is de aanvrager van het project. Het totaal project wordt gefinancierd voor een bedrag van Euro 950.000 waarvan 75% bestaat uit de subsidie van de EU en de eigen bijdrage van25%. De projectduur is van 2012-2016.

Voor de ondertekening zullen aanwezig zijn o.a. de EU Ambassadeur R. Kopecky, directeuren van Wereld Waternet en andere diplomatieke vertegenwoordigers van de Europese Unie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.